Lwów: Rocznica akcji “Wisła” będzie “Dniem Źałoby”

Aktualizacja: 2012-03-18 4:28 pm

Przypadająca 28 kwietnia 65. rocznica akcji “Wisła” będzie obchodzona w obwodzie lwowskim jako “Dzień Źałoby” – informuje portal Zaxid.net.

Decyzję w tej sprawie podjęła Lwowska Rada Obwodowa, wzywający jednocześnie władze innych rad obwodowych do przyłączenia się do obchodów rocznicowych.

Jeden z deputowanych obwodu lwowskiego Swiatosław Szeremeta powiedział portalowi Zaxid.net z żalem, że władze w Kijowie są obojętne wobec tej rocznicy. „Pięć lat temu, gdy premierem był Wiktor Janukowycz, Ziemia Lwowska również wzięła na siebie organizację 60. rocznicy” – oświadczył Szeremeta, dodając, że w obchodach uczestniczyła wówczas strona polska.

Na tym samym posiedzeniu, deputowani Lwowskiej Rady Obwodowej ustanowili „Nagrodę im. Bohatera Ukrainy Stepana Bandery”, którą przyznawać będą wybijającym się naukowcom oraz działaczom społecznym i politycznym regionu.

Akcja “Wisła”, polegająca na przymusowym przesiedleniu ludności ukraińskiej z Polski południowo-wschodniej na Ziemie Odzyskane, została przeprowadzona przez władze komunistyczne od kwietnia do końca lipca 1947 r.

tr/Kresy.pl

Tags: , , ,

Drukuj Drukuj

 

ZASADY PRZEDRUKU Z SERWISU INFORMACYJNEGO BIBUŁY:
Przedruki dozwolone, pod warunkiem podania źródła (np. "bibula.com" lub "Serwis Informacyjny BIBUŁA"), i/lub pełnego adresu internetowego: http://www.bibula.com/?p=53703 oraz niedokonywania jakichkolwiek skrótów lub zmian w tekstach i obrazach.


Przedruk materiałów zastrzeżonych przez Autora tekstu źródłowego bądź strony źródłowej, dozwolony jedynie po uzyskaniu stosownej zgody Autora.


Opinie wyrażane w tekstach publikowanych na łamach BIBUŁY są własnością autorów i niekoniecznie muszą odpowiadać opiniom wyrażanym przez Redakcję pisma BIBUŁY oraz Serwis Informacyjny BIBUŁY.


UWAGI, KOMENTARZE:

Wszelkie uwagi odnośnie tekstów, które publikowane były pierwotnie w innych mediach, prosimy kierować pod adresem redakcji źródłowej.
Uwagi do Redakcji BIBUŁY prosimy kierować korzystając z formularza [tutaj]