Lwów: Rocznica akcji „Wisła” będzie „Dniem Źałoby”

Przypadająca 28 kwietnia 65. rocznica akcji „Wisła” będzie obchodzona w obwodzie lwowskim jako „Dzień Źałoby” – informuje portal Zaxid.net.

Decyzję w tej sprawie podjęła Lwowska Rada Obwodowa, wzywający jednocześnie władze innych rad obwodowych do przyłączenia się do obchodów rocznicowych.

Jeden z deputowanych obwodu lwowskiego Swiatosław Szeremeta powiedział portalowi Zaxid.net z żalem, że władze w Kijowie są obojętne wobec tej rocznicy. „Pięć lat temu, gdy premierem był Wiktor Janukowycz, Ziemia Lwowska również wzięła na siebie organizację 60. rocznicy” – oświadczył Szeremeta, dodając, że w obchodach uczestniczyła wówczas strona polska.

Na tym samym posiedzeniu, deputowani Lwowskiej Rady Obwodowej ustanowili „Nagrodę im. Bohatera Ukrainy Stepana Bandery”, którą przyznawać będą wybijającym się naukowcom oraz działaczom społecznym i politycznym regionu.

Akcja „Wisła”, polegająca na przymusowym przesiedleniu ludności ukraińskiej z Polski południowo-wschodniej na Ziemie Odzyskane, została przeprowadzona przez władze komunistyczne od kwietnia do końca lipca 1947 r.

tr/Kresy.pl

Za: Kresy.pl (17 marca 2012) | http://www.kresy.pl/wydarzenia,polityka?zobacz/lwow-rocznica-akcji-wisla-bedzie-dniem-zaloby

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Skip to content