Aktualizacja strony została wstrzymana

Kanada: Nowa siedziba dystryktu FSSPX w Saint Césaire w Quebeku

Jak informuje ks. Jerzy (Jürgen) Wegner, przełożony kanadyjskiego dystryktu Bractwa Kapłańskiego Św. Piusa X, dobiegły końca prace remontowe prowadzone w nowej siedzibie dystryktu w Saint­”‘Césaire w Quebeku (ok. 30 km na zachód od Montrealu).

Nowo ustanowiony przeorat pw. św. Józefa w Saint Césaire w kanadyjskiej prowincji Quebek

Nowo ustanowiony przeorat pw. św. Józefa w Saint-Césaire w kanadyjskiej prowincji Quebec

W grudniu 2010 r. Bractwo zakupiło liczący 150 lat były klasztor Zgromadzenia Sióstr Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny i przylegającą do niego kaplicę pw. św. Józefa Opiekuna Kościoła Świętego. Francuskie siostry prezentki [1] z powodu braku nowych powołań już w 2001 r. zdecydowały o likwidacji klasztoru i sprzedaży budynków. Chcąc „oddać je w godne ręce”, starały się zainteresować ofertą placówki lecznicze. W końcu, po czterech latach niepowodzeń, zgodziły się sprzedać klasztor powołanej przez miejscowe uczelnie Coopérative académique du Québec ”” spółdzielni prowadzącej domy studenckie. Ta po kolejnych sześciu latach ponownie wystawiła wymagający modernizacji budynek na sprzedaż i 23 grudnia 2010 r. ks. Wegner podpisał umowę notarialną, na podstawie której klasztor i kaplica znów stały się własnością Kościoła.

W styczniu 2011 r. rozpoczęły się prace remontowe polegające przede wszystkim na dostosowaniu budynków wykorzystywanych dotąd jako akademik do potrzeb mających w nim zamieszkać księży i braci oraz sióstr zakonnych, do potrzeb związanych z apostolatem i działalnością szkoły podstawowej pw. Świętego Józefa (jako filii prowadzonej przez Bractwo szkoły pw. Świętej Rodziny w Lévis), a także modernizacji instalacji grzewczej, wodno­”‘sanitarnej i elektrycznej. Budynki obecnego przeoratu będą również służyć jako dom pielgrzyma, jednym z celów ks. Wegnera jest bowiem przywrócenie zarzuconego zwyczaju pielgrzymowania do tego miejsca w dni, w które wspomina się postać patrona Kościoła.

Widok z chóru kaplicy pw. św. Józefa Opiekuna Kościoła Świętego w przeoracie FSSPX w Saint-Césaire, dawnym klasztorze sióstr prezentek (fotografia wykonana w styczniu 2011 r., przed usunięciem posoborowych „dostosowań”).

Dzięki temu, że spółdzielnia akademicka dobrze opiekowała się nieruchomościami, nie było konieczności ”” poza pracami porządkowymi ”” remontowania zachowanej w bardzo dobrym stanie dużej i pięknej kaplicy. Usunięcia wymagały skutki posoborowych „dostosowań”, a poważniejsze prace ograniczyły się jedynie do budowy schodów, dzięki którym wierni przybywający na Msze św. nie muszą przeciskać się wąskim przejściem przez klasztor. Pierwszą po wielu latach uroczystą Mszą odprawioną w kaplicy pw. Świętego Józefa była ubiegłoroczna pasterka.

Siedziba władz dystryktu kanadyjskiego została przeniesiona z Toronto do Saint­”‘Césaire już we wrześniu ubiegłego roku. W tej chwili w tamtejszym przeoracie posługuje czterech kapłanów ”” wspomniany ks. Jerzy Wegner, ks. Dominik Boulet, ks. Roman Pons i neoprezbiter ks. Piotr Roy. Kapłanów wspomagają dwie siostry zakonne oraz przybyły na praktyki kleryk studiujący w amerykańskim seminarium Bractwa w Winonie.

Lévis w kanadyjskiej prowincji Quebec: Widok na prowadzoną przez FSSPX Szkołę Świętej Rodziny, której budynki malowniczo położone są nad Rzeką Św. Wawrzyńca.

Lévis w kanadyjskiej prowincji Quebec: Widok na prowadzoną przez FSSPX Szkołę Świętej Rodziny, której budynki malowniczo położone są nad Rzeką Św. Wawrzyńca.

W dystrykcie kanadyjskim Bractwa znajdują się cztery przeoraty, w których mieszka 11 księży inkardynowanych do Bractwa i kilku księży stowarzyszonych. Duchowni opiekują się dziewięcioma kościołami, 15 kaplicami, czterema kaplicami misyjnymi, prowadzą dom rekolekcyjny i sprawują opiekę duszpasterską nad domem spokojnej starości. Oprócz tego dystrykt prowadzi cztery placówki edukacyjne: Szkołę Św. Rodziny w Lévis w prowincji Quebek, Akademię Matki Bożej z Góry Karmel w Nowym Hamburgu w prowincji Ontario, Szkołę Św. Jana Bosko w Calgary w prowincji Alberta oraz Akademię Św. Michała w Welwyn w prowincji Saskatchewan.

(źródło: sspx.ca, luty 2012).

Za: Wiadomości Tradycji katolickiej (14 marca 2012) | http://news.fsspx.pl/?p=637

Skip to content