Żydowskie dzieci niepożądane w duńskich szkołach

W Danii nie łatwo znaleźć szkołę, która przyjmie żydowskich uczniów. Wszystko ze względów bezpieczeństwa.

Takie stanowisko przyjęli dyrektorowie większości szkół w tym kraju. Powodem takiego stanu rzeczy jest konflikt w strefie Gazy i częściowo wysoki odsetek dzieci pochodzenia arabskiego w duńskich szkołach.

Dyrektor Humlehave-Schule w Odense, Olav Nielsen, oświadczył, że zasadniczo odrzuci podania żydowskich rodziców o przyjęcie ich dziecka do szkoły. Jak twierdzi dyrektor, bezpieczeństwo podopiecznych stoi na pierwszym miejscu.

Poparcie postawy nauczycieli wyrazili również pracownicy socjalni i urzędnicy. Tylko w poprzednim tygodniu zostali zastrzeleni dwaj izraelici w centrum handlowym.

Rabbi Bent Lexer uważa zakaz za zbędny. – Tak naprawdę żydowscy rodzice nigdy by próbowali posłać swoje dziecko do żadnej z tych szkół – podkreślił rabbi.

Żydowska szkoła Caroline-Schule, w okręgu Osterbro, jest okrążona wysokim na 2,5 metra, zabezpieczonym drutem kolczastym ogrodzeniem. Teren szkoły i wejścia są monitorowane.

Ksek/BM/Junge Freiheit


Za: Fronda.pl


Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Skip to content