Petycja antyrodzinej organizacji w Wielkiej Brytanii: Musimy ograniczyć poziom populacji

Aktualizacja: 2009-01-9 1:10 pm

Antyrodzinna organizacja o nazwie “Powiernictwo Optymalnej Populacji” (The Optimum Population Trust – OPT) wystosowała do rządu brytyjskiego apel o wprowadzenie tzw. zerowego salda migracyjnego (“zero net migration“), czyli zrównania liczby napływających imigrantów z liczbą osób opuszczających kraj. Według szacunków opierających się na dotychczasowych trendach, liczba ludności Wielkiej Brytanii zwiększy się w ciągu następnych 20 lat, z 60 do 70 milionów, osiągając w 2081 roku liczbę 85 milionów mieszkańców.

Wielka Brytania musi ustanowić maksymalny poziom populacji, jeśli chcemy uniknąć zniszczenia środowiska i narazić na szwank narodowe bezpieczeństwo – stwiedzają tzw. eksperci OPO.

Za tą kampanią – która ograniczając liczbę imigrantów mogłaby być zgodna z interesami kraju  – kryją się jednak prawdziwe intencje organizacji OPT. Działa ona bowiem na rzecz “stopniowego zmniejszenia liczby ludności na świecie oraz w Wielkiej Brytanii”. Organizacja wspiera aborcję i promuje akcję “zatrzymaj się na dwóch” – posiadania w rodzinie najwyżej dwójki dzieci. Stosuje antyrodzinną retorykę oskarżając Człowieka jako głównego sprawcę degradacji środowiska, nie zwracając uwagi na fakt, iż najmniejszy nawet rozwój człowieka i społeczeństw, a nawet sama jego egzystencja wiąże się z ingerencją w środowisko naturalne. Przekładając niezbywalne prawo człowieka do korzystania z darów naturalnych, nad prymat ubóstwianej Natury, organizacja jest elementem ogólnoświatowej antynatalistycznej propagandy.


Na podstawie: Daily Mail


Tags: ,

Drukuj Drukuj

 

ZASADY PRZEDRUKU Z SERWISU INFORMACYJNEGO BIBUŁY:
Przedruki dozwolone, pod warunkiem podania źródła (np. "bibula.com" lub "Serwis Informacyjny BIBUŁA"), i/lub pełnego adresu internetowego: http://www.bibula.com/?p=5320 oraz niedokonywania jakichkolwiek skrótów lub zmian w tekstach i obrazach.


Przedruk materiałów zastrzeżonych przez Autora tekstu źródłowego bądź strony źródłowej, dozwolony jedynie po uzyskaniu stosownej zgody Autora.


Opinie wyrażane w tekstach publikowanych na łamach BIBUŁY są własnością autorów i niekoniecznie muszą odpowiadać opiniom wyrażanym przez Redakcję pisma BIBUŁY oraz Serwis Informacyjny BIBUŁY.


UWAGI, KOMENTARZE:

Wszelkie uwagi odnośnie tekstów, które publikowane były pierwotnie w innych mediach, prosimy kierować pod adresem redakcji źródłowej.
Uwagi do Redakcji BIBUŁY prosimy kierować korzystając z formularza [tutaj]