Za obrazę homoseksualisty dwa lata więzienia – wyślij swój protest

Aktualizacja: 2012-03-7 10:19 am

Nowy projekt promocji ”tolerancji”

Obrazisz homoseksualistę lub transseksualistę, możesz pójść na dwa lata do więzienia. Takie są konsekwencje propozycji zmian w kodeksie karnym zaproponowanych przez pełnomocnika rządu do spraw równego traktowania, panią minister Agnieszkę Kozłowską-Rajewicz.

Kozłowska-Rajewicz proponuje, by za tak zwaną mowę nienawiści wymierzoną w gejów, lesbijki i transseksualistów groziły dwa lata więzienia. – Zaproponowałam rozszerzenie artykułu 256. o kilka kategorii, między innymi wiek i płeć. Nacisk położyłam jednak na orientację seksualną i tożsamość płciową – wyjaśnia Agnieszka Kozłowska-Rajewicz w rozmowie z TVP Info.

Zachęcamy wszystkich do wysłania protestu przeciwko tej kuriozalnej propozycji. Poniżej przedstawiamy gotowy list w tej sprawie. Można go wysłać do minister Agnieszki Kozłowskiej-Rajewicz oraz do ministra sprawiedliwości Jarosława Gowina.

Wyślij pilnie protest:


Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Równego Traktowania
00-583 Warszawa, Al. Ujazdowskie 1/3
bprt@kprm.gov.pl
tel: 022 694 75 35
fax: 022 694 72 34

Wyślij do wiadomości:

Sz. Pan Jarosław Gowin
Minister Sprawiedliwości RP
biuro@jgowin.pl

Prześlij pilnie dalej!


Szanowna Pani,
Agnieszka Kozłowska-Rajewicz
Pełnomocnik Rządu do Spraw Równego Traktowania

Szanowna Pani Minister,

Z wielkim oburzeniem przyjąłem Pani wypowiedz dla mediów (tvp.info), w której zapowiada Pani wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości z propozycją rozszerzenia  Art. 256 KK  dotyczącego mowy nienawiści o kategorie tzw. orientacji seksualnej i tożsamości płciowej.

Wprowadzenie takich zapisów  do Kodeksu Karnego godziłoby w art. 54 Konstytucji RP, gdyż odebrałyby one obywatelom możliwość publicznego wyrażania krytycznych poglądów na temat zachowań homoseksualnych oraz działalności ruchu homoseksualnego i faktycznie doprowadziłyby do powstania mechanizmu prześladującego tych (art. 256 KK przewiduje 2 lata więzienia) , którzy takie zachowania uznają  za niezgodne  z przekonaniami religijnymi lub wyznawanym światopoglądem.

Pani wypowiedz świadczy o tym, iż urząd ds. równego traktowania zamiast stać na straży porządku konstytucyjnego RP, który w szczególny sposób chroni małżeństwo i rodzinę (Konstytucja RP, w Art. 18. wyraźnie stwierdza: Małżeństwo to związek kobiety i mężczyzny, rodzina i macierzyństwo znajdują się pod opieką Rzeczypospolitej Polskiej) ulega naciskom prohomoseksualnego lobby, które od lat próbuje na wszelkie sposoby niszczyć polską rodzinę, dąży do ograniczenia wolności i swobód obywatelskich oraz wznieca niepokoje społeczne, a pod  hasłem niedyskryminacji brutalnie zwalcza małżeństwo pojęte jako związek mężczyzny i kobiety.

Mam nadzieję, że biorąc pod uwagę ład konstytucyjny oraz fakt, że przytłaczająca większość społeczeństwa sprzeciwia się promowaniu zachowań homoseksualnych kierowany przez Panią urząd wycofa się  z tej skandalicznej inicjatywy.

Z poważaniem

Tags: , ,

Drukuj Drukuj

 

ZASADY PRZEDRUKU Z SERWISU INFORMACYJNEGO BIBUŁY:
Przedruki dozwolone, pod warunkiem podania źródła (np. "bibula.com" lub "Serwis Informacyjny BIBUŁA"), i/lub pełnego adresu internetowego: http://www.bibula.com/?p=53094 oraz niedokonywania jakichkolwiek skrótów lub zmian w tekstach i obrazach.


Przedruk materiałów zastrzeżonych przez Autora tekstu źródłowego bądź strony źródłowej, dozwolony jedynie po uzyskaniu stosownej zgody Autora.


Opinie wyrażane w tekstach publikowanych na łamach BIBUŁY są własnością autorów i niekoniecznie muszą odpowiadać opiniom wyrażanym przez Redakcję pisma BIBUŁY oraz Serwis Informacyjny BIBUŁY.


UWAGI, KOMENTARZE:

Wszelkie uwagi odnośnie tekstów, które publikowane były pierwotnie w innych mediach, prosimy kierować pod adresem redakcji źródłowej.
Uwagi do Redakcji BIBUŁY prosimy kierować korzystając z formularza [tutaj]