Niemcy wykorzystują luki prawne

Aktualizacja: 2012-03-7 6:30 am

Nowy pozew roszczeniowy od obywatela niemieckiego trafił do Sądu Okręgowego w Olsztynie. Jako że kwota odszkodowania opiewa na sumę 150 tys. zł, w imieniu Skarbu Państwa wystąpi przed sądem Prokuratoria Generalna. Ta ostatnia wniosła o oddalenie powództwa.

Jedna z osób uważa się za spadkobiercę gospodarstwa w Spręcowie, w gminie Dywity. Sprawa ma związek z powojennymi wyjazdami z terytorium północnej i zachodniej Polski ludzi, którzy zrzekali się polskiego obywatelstwa. Ich mienie przejmował Skarb Państwa, który z kolei przekazywał je nowym właścicielom. W RFN zaś takie osoby otrzymywały odszkodowania za pozostawione w Polsce mienie od niemieckiego rządu. Obecnie do polskich sądów kierowane są pozwy o zwrot mienia lub odszkodowanie przez obywateli RFN, którzy powołują się m.in. na stare wypisy z ksiąg wieczystych.

Jak dowiedział się “Nasz Dziennik” w Starostwie Powiatowym w Olsztynie, w odniesieniu do gospodarstwa w Spręcowie można brać pod uwagę kilka osób, które uważają się za spadkobierców. Jak ustaliliśmy, na razie wystąpiła z roszczeniem jedna z nich na kwotę 150 tys. zł, ponieważ odszkodowanie za całe gospodarstwo wynosi aż 800 tys. złotych. Pozew przeciwko Skarbowi Państwa wpłynął do Sądu Okręgowego w Olsztynie. – Termin rozprawy wyznaczony jest na 20 marca. Sprawa dotyczy gospodarstwa we wsi Spręcowo – potwierdza Ewa Dobrzyńska-Murawka, wiceprezes SO w Olsztynie.
Skarb Państwa będzie podczas procesu reprezentowała Prokuratoria Generalna, ponieważ wartość odszkodowania przekracza 75 tys. złotych. – Tu chodzi o kwotę 150 tys. zł, więc ta sprawa powinna być kierowana do nas – podkreśla Marcin Dziurda, prezes Prokuratorii Generalnej. Potwierdza jednocześnie, że pozew dotyczący gospodarstwa w Spręcowie dotarł już do Prokuratorii Generalnej. – Wnieśliśmy odpowiedź na pozew oraz o oddalenie powództwa – zaznacza prezes. Dodaje, że zostały one przesłane zarówno do pełnomocnika powoda, jak i Sądu Okręgowego w Olsztynie.

Według informacji pozyskanych przez “Nasz Dziennik”, pełnomocnikiem osoby pozywającej Skarb Państwa jest mecenas Wojciech Wrzecionkowski, konsul honorowy Niemiec w Olsztynie.
Poseł Dorota Arciszewska-Mielewczyk, prezes Powiernictwa Polskiego, zaznacza, że jej organizacja zawsze ostrzegała, iż składanie pozwów roszczeniowych przez obywateli niemieckich jest poważnym zagrożeniem dla polskiej racji stanu. – Fakt, że pojawiają się wszelkiego rodzaju ruchy, organizacje czy środowiska, które skupiają osoby mówiące o roszczeniach wobec Polski, oznacza, że mają one ku temu przesłanki. I nie chodzi tu tylko o znajomość prawa w Polsce i usłyszenie pozytywnego wyroku dla tych spadkobierców, ale – jak wiadomo – Związek Właścicieli Wschód straszy nas ekspertyzami prawniczymi robionym w Bundestagu na temat luk prawnych, które pozwoliłyby odzyskać takie nieruchomości. Takich działań jest coraz więcej, aczkolwiek w prasie o tym nie przeczytamy – wskazuje Arciszewska-Mielewczyk.

Zauważa, że uporządkowanie ksiąg wieczystych powinno być przeprowadzone zaraz po wojnie. – Teraz natomiast obowiązek dbania o sytuację prawną nieruchomości zrzuca się na polskich obywateli, a nie chciałabym, żeby Skarb Państwa przegrał kolejny proces. Ludzie, którzy w tej chwili przyjeżdżają tutaj po majątek, otrzymywali pieniądze w Niemczech jako świadczenia wyrównawcze. Pozostawiali czy porzucali nieruchomości, przyznawali się do obywatelstwa niemieckiego, a teraz po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej widzą, że można tutaj kolejne pieniądze uzyskać i kierują kroki prawne do naszego państwa – konkluduje prezes Powiernictwa Polskiego.

Jacek Dytkowski

Tags: ,

Drukuj Drukuj

 

ZASADY PRZEDRUKU Z SERWISU INFORMACYJNEGO BIBUŁY:
Przedruki dozwolone, pod warunkiem podania źródła (np. "bibula.com" lub "Serwis Informacyjny BIBUŁA"), i/lub pełnego adresu internetowego: http://www.bibula.com/?p=53065 oraz niedokonywania jakichkolwiek skrótów lub zmian w tekstach i obrazach.


Przedruk materiałów zastrzeżonych przez Autora tekstu źródłowego bądź strony źródłowej, dozwolony jedynie po uzyskaniu stosownej zgody Autora.


Opinie wyrażane w tekstach publikowanych na łamach BIBUŁY są własnością autorów i niekoniecznie muszą odpowiadać opiniom wyrażanym przez Redakcję pisma BIBUŁY oraz Serwis Informacyjny BIBUŁY.


UWAGI, KOMENTARZE:

Wszelkie uwagi odnośnie tekstów, które publikowane były pierwotnie w innych mediach, prosimy kierować pod adresem redakcji źródłowej.
Uwagi do Redakcji BIBUŁY prosimy kierować korzystając z formularza [tutaj]