Aktualizacja strony została wstrzymana

Projekt: „Niemieckie obozy, polskie ofiary”

W sobotę, 17 marca, o godz. 18.30 w Sali Malinowej Polskiego Ośrodka Społeczno-Kulturalnego (POSK) w Londynie, odbędzie się spotkanie rozpoczynające projekt „German camps, Polish victims” (pol. „Niemieckie obozy, polskie ofiary”). Projekt jest prowadzony i koordynowany przez Jana Niechwiadowicza, moderatora grupy PMI (Polish Media Issues) oraz członków tej grupy.

Jan Niechwiadowicz jest Brytyjczykiem polskiego pochodzenia. W tym roku otrzymał nagrodę Człowieka Roku przyznawaną, pod patronatem Pani Ambasador Barbary Tuge Erecińskiej, przez wydawany w Wielkiej Brytanii Dziennik Polski. Nagroda ta przyznawana jest osobom lub instytucjom zasłużonym dla społeczności polskiej na Wyspach.

Projekt będzie obejmował cykl broszur zawierających informacje o tym, jak historia Polski, szczególnie drugiej wojny światowej, oraz Polacy są przedstawiani przez media. Opracowania te będą narzędziem do walki przeciwko szeroko rozpowszechnianym przez media kłamstwom (m.in. w postaci wyrażenia „polskie obozy koncentracyjne”). Broszury będą początkowo po angielsku, ale z czasem będą pojawiać się również w polskiej wersji językowej.

Pierwsze z opracowań w ramach tego projektu dotyczy British Broadcasting Corporation i tego, jak BBC – jeden z największych nadawców publicznych na świecie – prezentuje Polskę i Polaków w kontekście historii drugiej wojny światowej.

W polityce redakcyjnej BBC czytamy (tłumaczenie własne wybranych fragmentów):

1.2.1 Zaufanie

Zaufanie jest fundamentem BBC: jesteśmy niezależni, bezstronni i uczciwi. Zobowiązujemy się do osiągania najwyższych standardów staranności i bezstronności oraz dokładamy wszelkich starań, by unikać świadomego i istotnego wprowadzania w błąd naszych widzów / słuchaczy.

1.2.2 Prawda i dokładność

Próbujemy dociekać prawdy o tym, co się wydarzyło i zobowiązujemy się do osiągania należytej staranności we wszystkich publikacjach. Dokładność to nie tylko kwestia przedstawienia faktów; jeśli konieczne, wyważymy fakty i informacje by odnaleźć prawdę (…)

1.2.3 Bezstronność

Bezstronność jest kluczowym zobowiązaniem BBC wobec widzów / słuchaczy. Stosujemy należytą bezstronność w prezentacji wszystkich tematów i prezentujemy rozległe i różnorodne opinie, w efektach naszej pracy jako całości i w odpowiednim czasie, tak, że żadna z opinii nie jest świadomie pominięta czy nieodzwierciedlona. (…)

1.2.4 Uczciwość redakcyjna i niezależność

BBC jest wolne od zewnętrznych interesów, które mogłyby naruszyć naszą uczciwość redakcyjną. Nasi odbiorcy mogą być pewni, że na nasze decyzje nie wpływają zewnętrzne interesy, polityczne lub komercyjne naciski ani korzyści osobiste.

1.2.6 W interesie publicznym

Staramy się prezentować historie mające znaczenie dla naszych odbiorców. Będziemy rygorystyczni w dociekaniu prawdy oraz dobrze poinformowani, kiedy będziemy ją wyjaśniać (…).

Jeśli chcesz dowiedzieć się

  • jak BBC przedstawia okupację Polski podczas drugiej wojny światowej
  • czy BBC dotrzymuje zobowiązania o unikaniu obraźliwych wyrażeń insynuujących, że obozy koncentracyjne były polskie
  • czy Polska jest traktowana inaczej niż inne kraje, jeśli chodzi o czas okupacji i odpowiedzialność za zbrodnie popełnione w tym czasie
  • czy BBC wymienia Polaków, jako ofiary niemieckich obozów

to zapraszamy na spotkanie:

Sobota, 17 marca, godz. 18.30 – 20.00

Sala Malinowa/ Polski Ośrodek Społeczno-Kulturalny (POSK)

238-246 King Street
London W6 0RF

Spotkanie odbędzie się w języku angielskim. Prosimy o rozpowszechnienie plakatu i informacji o spotkaniu wśród Polonii w Wielkiej Brytanii.

Grupa Polish Media Issues

Za: Sejsmograf antypolonizmu (05 Marzec 2012) | http://www.antypolonizm.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=758:projekt-niemieckie-obozy-polskie-ofiary&catid=19:akcje&Itemid=29 | Projekt „Niemieckie obozy, polskie ofiary”