Nowe prawo FATCA. Amerykańskie urzędy chcą mieć wgląd w konta Polaków

Nowe amerykańskie prawo FATCA nakłada obowiązek ujawnienia danych o rachunkach osób podlegających opodatkowaniu przez amerykańską skarbówkę. Dotyczy to także Polaków – informuje „Rzeczpospolita”.

Polskie banki alarmują, że przepisy, które zaczną obowiązywać od 2013 roku, są sprzeczne z naszym prawem i trudne do zastosowania, a jednocześnie ich nieprzestrzeganie będzie miało groźne konsekwencje dla sektora bankowego.

Ustawa o ujawnianiu informacji o rachunkach zagranicznych dla celów podatkowych (Foreign Account Tax Complience Act) ma ułatwić federalnemu urzędowi skarbowemu (IRS) walkę z uchylaniem się amerykańskich podatników od płacenia daniny od inwestycji dokonywanych za pośrednictwem zagranicznych instytucji finansowych. Nowe prawo nakłada na nie obowiązek wysyłania do IRS informacji o rachunkach prowadzonych przez podatników USA.

– Rodzi to wielopiętrowe problemy. Regulacje FATCA stoją w sprzeczności z ochroną tajemnicy bankowej oraz ochroną danych osobowych – mówi Mariusz Zygierewicz ze Związku Banków Polskich. W dodatku niejasne są kryteria tego, kto podpada pod nowe prawo. Chodzi nie tylko o obywateli USA, ale także osoby, które mają pośrednie powiązania ze Stanami Zjednoczonymi. Wystarczy np., że się tam urodziły, nawet jeśli mają obywatelstwo polskie, otrzymały zieloną kartę lub przebywały w USA choćby pół roku.

Ustawa przewiduje sankcję dla instytucji, które się do niej nie zastosują: przelewy do i z  USA dokonywane za ich pośrednictwem będą pomniejszane o karę w wysokości 30 proc. – Każdy, kto chce wykonywać operacje finansowe na rynku amerykańskim, musi się zastosować do  przepisów, w przeciwnym razie w praktyce zostanie wykluczony z tego rynku – ocenia Mariusz Zygierewicz.

Polscy bankowcy uważają, że najlepszym rozwiązaniem byłoby podpisanie porozumienia w sprawie FACTA przez Komisję Europejską, ale szanse na to są niewielkie. Pięć państw: Francja, Niemcy, Włochy, Hiszpania oraz Wielka Brytania, zawarło wstępne porozumienie, które zakłada, że wymagane informacje będą przekazywane do ich krajowych skarbówek, a dopiero stamtąd, na zasadzie wzajemności, do IRS.

Przedstawiciele naszych instytucji finansowych uważają, że zawarcie podobnego porozumienia przez Polskę ułatwiłoby stosowanie się do przepisów. Jeśli nie podpiszemy umowy, banki, aby nie płacić 30-proc. podatku od przelewów do USA, będą musiały zastosować regulacje na własne ryzyko, co narazi je na konflikt z polskim prawem.

rp.pl

Jan Piński

Za: Nowy Ekran (22.02.2012) | http://janpinski.nowyekran.pl/post/53539,nowe-prawo-fatca-amerykanie-chca-miec-wglad-w-konta-polakow | Nowe prawo FATCA. Amerykanie chcÄ… mieć wglÄ…d w konta Polaków

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Skip to content