Grecja i Islandia – Robert Gwiazdowski

Aktualizacja: 2012-02-21 12:51 pm

Po kolejnym 12-godzinnym posiedzeniu w Brukseli o 4 nad ranem ciężko spracowani ministrowie finansów strefy euro zatwierdzili drugi pakiet pomocy dla Grecji w wysokości 130 mld euro. Kiedy będzie trzeci? Bo że być musi, to pewne jak amen w pacierzu. No chyba, że nie będzie i Grecja sobie spokojnie powróci do drahmy, przed czym drugi pakiet ma ją „uratować”. Grecje próbuje się odstawić od najlepszego lekarstwa jakie jest dla niej obecnie dostępne.

O czym świadczy przykład z Północy. Z Islandii. Właśnie podwyższono jej ratingi. Ratingi oczywiście nie ważne, ale miło że agencje ratingowe doceniły efekty działań sprzecznych z ich własnymi zaleceniami.

Po wybuchu kryzysu Islandczycy chronili rodzimych depozytariuszy, a nie banki, czy ich akcjonariuszy. Skutek pozytywny.

 Plan ratunkowy dla Grecji przewiduje ochronę wierzycieli. Co prawda ze zredukowanym poziomem wierzytelności i to o 75% – ale jednak ochronę. A przecież banki nie poniosły tam takich strat o jakich myślą laicy. Banki pożyczały Grekom nie pieniądze w bankach zgromadzone – bo aż tyle to w nich nie ma – tylko pieniądze kredytowe, wyemitowane na podstawie zobowiązań innych rządów do spłaty wcześniej zaciągniętych przez nie kredytów. W zamian ma nastąpić wzmocnienie nadzoru nad Grecją i ustanowienie w Atenach stałej misji Komisji Europejskiej, MFW i EBC, której zadaniem będzie udzielanie pomocy (sic!!!) rządowi Grecji przy modernizacji państwa. Ciekawe, czy będzie to misja doraźna, czy może już stała? Bo nazwa od razu budzi skojarzenia. Przykład mamy dobry: we wrześniu 1939 roku Niezwyciężona Armia Czerwona udzieliła pomocy Białorusinom, Ukraińcom i Litwinom przekraczając granicę Polski, a od maja 1945 roku udzielała pomocy już nam wszystkim.   

Utworzone zostanie nawet specjalne konto, na którym znajdować się będą środki na obsługę zadłużenia przez trzy miesiące! Czyli „misja” będzie pilnowała, aby Grecy spłacali banki i nie wydali na nic innego.

No ale Islandia ma koronę, a nie euro.

Robert Gwiazdowski

Tags: , ,

Drukuj Drukuj

 

ZASADY PRZEDRUKU Z SERWISU INFORMACYJNEGO BIBUŁY:
Przedruki dozwolone, pod warunkiem podania źródła (np. "bibula.com" lub "Serwis Informacyjny BIBUŁA"), i/lub pełnego adresu internetowego: http://www.bibula.com/?p=52278 oraz niedokonywania jakichkolwiek skrótów lub zmian w tekstach i obrazach.


Przedruk materiałów zastrzeżonych przez Autora tekstu źródłowego bądź strony źródłowej, dozwolony jedynie po uzyskaniu stosownej zgody Autora.


Opinie wyrażane w tekstach publikowanych na łamach BIBUŁY są własnością autorów i niekoniecznie muszą odpowiadać opiniom wyrażanym przez Redakcję pisma BIBUŁY oraz Serwis Informacyjny BIBUŁY.


UWAGI, KOMENTARZE:

Wszelkie uwagi odnośnie tekstów, które publikowane były pierwotnie w innych mediach, prosimy kierować pod adresem redakcji źródłowej.
Uwagi do Redakcji BIBUŁY prosimy kierować korzystając z formularza [tutaj]