Aktualizacja strony została wstrzymana

Wiedeń: Profesor uniwersytetu zawieszony za „negowanie Holokaustu”

Wiedeński uniwersytet Die Wirtschaftsuniversität Wien (WU), zawiesił w trybie natychmiastowym naukowca, profesora Franza Hörmanna, gdyż ten wypowiedział swoje wątpliwości dotyczące ludobójczego wykorzystania komór gazowych w niemieckich obozach koncentracyjnych.

Ogłaszając swoją decyzję w dniu 1 lutego br. władze Uniwersytetu WU stwierdziły, że „publiczne wypowiedzi [prof. Hörmanna] podważają Holokaust” i „nie można ich tolerować”. Jako, że wypowiedzi te „narażają na niebezpieczeństwo właściwe nauczanie i zagrażają reputacji uniwersytetu […] w trybie natychmiastowym zawieszamy go w swoich obowiązkach”. Ostateczną decyzję o podtrzymaniu zawieszenia i zwolnieniu, ma podjąć Minister Nauki.

Według władz uniwersyteckich, prof. Franz Hörmann, który pracował w Instytucie Zarządzania (Institut für Revisions-, Treuhand- und Rechnungswesen), miał już w przeszłości wyrażać „kontrowersyjne teorie dotyczące pieniędzy i finansów”.

Nieznana do tej pory wypowiedź prof. Hörmanna, która padła podczas wiecu na placu św. Stefana, została rozpropagowana w uniwersyteckim pisemku przez trzech studentów.

Jakkolwiek, prof. Hörmann próbuje wyjaśniać, że być może padło „nieporozumienie lingwistyczne” w jego wypowiedzi, to jednocześnie uważa, że obowiązujące w Austrii niewykle rygorystyczne prawo – w praktyce zabraniające jakiejkolwiek wypowiedzi mogącej nawet w pośredni sposób poddać w wątpliwość obowiązującą narrację dotyczącą tzw. Holokaustu – powinno być zmienione. Uważa on również, że „będzie szczęśliwy jeśli jego przypadek posłuży do już dawno koniecznej rewizji tych przepisów”.

Opracowanie: WWW.BIBULA.COM na podstawie: Wiener Zeitung (02.02.2012) - "WU-Professor weiß nichts über Gaskammern - suspendiert" | http://www.wienerzeitung.at/themen_channel/wzbildung/uni_aktuell/432442_WU-Professor-weiss-Nichts-ueber-Gaskammern-suspendiert.html

Skip to content