Wiedeń: Profesor uniwersytetu zawieszony za “negowanie Holokaustu”

Aktualizacja: 2012-02-15 4:22 pm

Wiedeński uniwersytet Die Wirtschaftsuniversität Wien (WU), zawiesił w trybie natychmiastowym naukowca, profesora Franza Hörmanna, gdyż ten wypowiedział swoje wątpliwości dotyczące ludobójczego wykorzystania komór gazowych w niemieckich obozach koncentracyjnych.

Ogłaszając swoją decyzję w dniu 1 lutego br. władze Uniwersytetu WU stwierdziły, że “publiczne wypowiedzi [prof. Hörmanna] podważają Holokaust” i “nie można ich tolerować”. Jako, że wypowiedzi te “narażają na niebezpieczeństwo właściwe nauczanie i zagrażają reputacji uniwersytetu […] w trybie natychmiastowym zawieszamy go w swoich obowiązkach”. Ostateczną decyzję o podtrzymaniu zawieszenia i zwolnieniu, ma podjąć Minister Nauki.

Według władz uniwersyteckich, prof. Franz Hörmann, który pracował w Instytucie Zarządzania (Institut für Revisions-, Treuhand- und Rechnungswesen), miał już w przeszłości wyrażać “kontrowersyjne teorie dotyczące pieniędzy i finansów”.

Nieznana do tej pory wypowiedź prof. Hörmanna, która padła podczas wiecu na placu św. Stefana, została rozpropagowana w uniwersyteckim pisemku przez trzech studentów.

Jakkolwiek, prof. Hörmann próbuje wyjaśniać, że być może padło “nieporozumienie lingwistyczne” w jego wypowiedzi, to jednocześnie uważa, że obowiązujące w Austrii niewykle rygorystyczne prawo – w praktyce zabraniające jakiejkolwiek wypowiedzi mogącej nawet w pośredni sposób poddać w wątpliwość obowiązującą narrację dotyczącą tzw. Holokaustu – powinno być zmienione. Uważa on również, że “będzie szczęśliwy jeśli jego przypadek posłuży do już dawno koniecznej rewizji tych przepisów”.

Opracowanie: Bibula Information Service (B.I.S.) - www.bibula.com - na podstawie Wiener Zeitung (02.02.2012) - "WU-Professor weiß nichts über Gaskammern - suspendiert"
Tags: , ,

Drukuj Drukuj

 

ZASADY PRZEDRUKU Z SERWISU INFORMACYJNEGO BIBUŁY:
Przedruki dozwolone, pod warunkiem podania źródła (np. "bibula.com" lub "Serwis Informacyjny BIBUŁA"), i/lub pełnego adresu internetowego: http://www.bibula.com/?p=51942 oraz niedokonywania jakichkolwiek skrótów lub zmian w tekstach i obrazach.


Przedruk materiałów zastrzeżonych przez Autora tekstu źródłowego bądź strony źródłowej, dozwolony jedynie po uzyskaniu stosownej zgody Autora.


Opinie wyrażane w tekstach publikowanych na łamach BIBUŁY są własnością autorów i niekoniecznie muszą odpowiadać opiniom wyrażanym przez Redakcję pisma BIBUŁY oraz Serwis Informacyjny BIBUŁY.


UWAGI, KOMENTARZE:

Wszelkie uwagi odnośnie tekstów, które publikowane były pierwotnie w innych mediach, prosimy kierować pod adresem redakcji źródłowej.
Uwagi do Redakcji BIBUŁY prosimy kierować korzystając z formularza [tutaj]