MSZ sabotuje konsultacje z Polonią

Aktualizacja: 2012-02-13 6:13 pm

Ministerstwo Spraw Zagranicznych podjęło się stworzenia planu współpracy z Polonią i Polakami za granicą. W związku z toczonymi pracami przekazano dokument do konsultacji. Adresatami są organizacje, które skorzystały z senackich środków na pomoc dla Polonii w ciągu ostatnich 5 lat lub złożyły wniosek w tym roku.

W listach i e-mailach ministerstwo zachęca do wyrażenia własnej opinii. Prosi o uwagi i ewentualne propozycje zmian. Problem polega na tym, że na przesłanie odpowiedzi przeznaczono całe… 5 dni! Do niektórych organizacji wiadomość dotarła z opóźnieniem, więc mają jeszcze mniej czasu. Termin upływa jutro.

Organizacje polonijne wyraziły swoje niezadowolenie. Zwracają uwagę, że w projekcie nie ma środków na spotkania Polonii z różnych krajów, np. mieszkającej po obu stronach granic. Przede wszystkim jednak mają zastrzeżenia do krótkiego czasu oczekiwania na odpowiedzi. Jest on zdecydowanie za krótki, by przeprowadzić poważne konsultacje. Wyraził to m.in. Tadeusz Adam Pilat, przewodniczący Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych. To po prostu wygląda na wielką niefrasobliwość, sabotaż albo skandaliczne postępowanie urzędników – ocenia z kolei Bogdan Milek, przewodniczący Polskiego Towarzystwa Medycznego w Niemczech.

MSZ odpowiada, że takie oceny są „krzywdzące”.

MZ

Tags:

Drukuj Drukuj

 

ZASADY PRZEDRUKU Z SERWISU INFORMACYJNEGO BIBUŁY:
Przedruki dozwolone, pod warunkiem podania źródła (np. "bibula.com" lub "Serwis Informacyjny BIBUŁA"), i/lub pełnego adresu internetowego: http://www.bibula.com/?p=51842 oraz niedokonywania jakichkolwiek skrótów lub zmian w tekstach i obrazach.


Przedruk materiałów zastrzeżonych przez Autora tekstu źródłowego bądź strony źródłowej, dozwolony jedynie po uzyskaniu stosownej zgody Autora.


Opinie wyrażane w tekstach publikowanych na łamach BIBUŁY są własnością autorów i niekoniecznie muszą odpowiadać opiniom wyrażanym przez Redakcję pisma BIBUŁY oraz Serwis Informacyjny BIBUŁY.


UWAGI, KOMENTARZE:

Wszelkie uwagi odnośnie tekstów, które publikowane były pierwotnie w innych mediach, prosimy kierować pod adresem redakcji źródłowej.
Uwagi do Redakcji BIBUŁY prosimy kierować korzystając z formularza [tutaj]