Aktualizacja strony została wstrzymana

Polonia: sprzeciw wobec dyskryminacji mediów katolickich

W Kanadzie Polacy apelowali o wolność i tolerancję dla wszystkich katolików w Polsce, o możliwość nadawania w systemie cyfrowym dla jedynej ogólnopolskiej katolickiej telewizji. W pikiecie przed Konsulatem Generalnym RP w Toronto kanadyjska Polonia wyraziła swój sprzeciw wobec dyskryminacji katolickich środków społecznego przekazu i nieprzyznania Telewizji Trwam miejsca na multipleksie.

11 lutego przed siedzibą Konsulatu Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej przy Lakeshore Blvd. West w Toronto zgromadziła się kanadyjska Polonia, opatrzona w transparenty z hasłami: „Telewizja Trwam i Radio Maryja to źródła prawdziwej informacji”, „Rząd i Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji muszą też przestrzegać prawa”, „Stop dyskryminacji katolików w Polsce”, „Stop dyskryminacji Telewizji Trwam”.

Wyrażono w ten sposób sprzeciw wobec decyzji odrzucenia przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji wniosku Telewizji Trwam o przyznanie miejsca na cyfrowym multipleksie. Protest odbył się w atmosferze spokoju, śpiewano patriotyczne pieśni i odmawiano modlitwy.

Kanadyjska Polonia skierowała specjalną petycję do konsula RP w Kanadzie Marka Ciesielczuka i poprosiła o przekazanie drogą dyplomatyczną żądań obywateli polskich mieszkających poza krajem. W petycji czytamy m.in.: „Niech Rzeczpospolita Polska czerpie ze swych najchlubniejszych tradycji tolerancji i umiłowania wolności. Ufamy, że nie ma już powrotu do praktyk narzucanych nam siłą w ubiegłym stuleciu przez sowiecki totalitarny reżim komunistyczny”.

Polonia solidaryzuje się z wieloma organizacjami społecznymi oraz z ponad milionem Polaków w kraju i za granicą, którzy już złożyli swe podpisy pod listami protestacyjnymi – czytamy w „Naszym Dzienniku”.

11 i 12 lutego Polonia protestowała przed placówkami dyplomatycznymi w Kanadzie i Stanach Zjednoczonych. Polonia zaapelowała do Polaków w kraju aby włączyli się w akcję protestacyjną.

Za: PiS.org (13.02.2012 ) | http://www.pis.org.pl/article.php?id=19801

Skip to content