Trybunał Praw Człowieka za karaniem przeciwników homoseksualizmu

Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu orzekł, że skazanie przez szwedzkie sądy czterech przeciwników propagowania homoseksualizmu było zasadne. Orzeczenie to nie ma charakteru ostatecznego i skarżący mogą odwołać się do Wielkiej Izby strasburskiego trybunału.

Szwedzi: Fredrik Vejdeland, Mattias Harlin, Björn Täng oraz Niklas Lundström wraz z trzema innymi osobami, zrzeszonymi w organizacji Młodzież Narodowa, w grudniu 2004 roku weszli na teren gimnazjum i rozpowszechnili około stu ulotek przeciwko propagowaniu w szkołach homoseksualizmu. Skłonności te nazwano w nich dewiacją, która jest odpowiedzialna za upowszechnienie się AIDS.

Młodzi Szwedzi podkreślają, że ich celem nie było potępianie homoseksualistów, a jedynie zainicjowanie debaty na temat braku obiektywizmu w edukacji prowadzonej na terenie szkoły.

Szwedzkie sądy orzekły wobec trzech z nich wyroki w zawieszeniu i kary grzywny od 200 do 2000 euro a wobec jednego kuratelę sądową. Trybunał w Strasburgu uznał, że nawet jeśli podjęcie debaty nad profilem edukacyjnym szwedzkich szkół jest celem możliwym do zaakceptowania, to sformułowania zawarte w ulotkach, w tym twierdzenie że lobby homoseksualne dąży do bagatelizowania pedofilii, stanowią tendencyjne zarzuty. Zdaniem Europejskiego Trybunału Praw Człowieka orzeczone kary nie były nadmierne, a skarga Szwedów bezpodstawna.

Źródło: KAI

Za: PiotrSkarga.pl (2012-02-11) | http://www.piotrskarga.pl/ps,9385,2,0,1,I,informacje.html

Skip to content