Algieria: CIA finansowała organizacje obrony „praw człowieka”

Aktualizacja: 2012-02-10 11:18 am

Sekretarz generalny Algierskiej Partii Pracujących, pani Louisa Hanoune oskarżyła CIA o finansowanie czterech algierskich organizacji obrony tzw. „praw człowieka”.

Według londyńskiego pisma „al Quds al Arabi” pani Hanoune zapowiada ujawnienie dokumentów potwierdzających prawdziwość jej oskarżeń, między innymi wobec „Narodowego Stowarzyszenia na rzecz Obrony Praw Człowieka” i „SOS Zaginieni”. Hanoune zaapelowała o uważne przyglądanie się działaniom USA i zagranicznych organizacji finansujących kampanie kandydatów przed majowymi wyborami parlamentarnymi. „Może to (tzn. finansowanie) prowadzić do służenia zagranicznym interesom i celom, w ich usiłowaniu upodobnienia sytuacji w Algierii do tej w Tunezji i w Egipcie” powiedziała pani Hanoune. Według przywódczyni algierskiego ruchu związkowego, Stany Zjednoczone utrzymują kontakty z kierownictwami poszczególnych algierskich partii politycznych, których członków zapraszają do USA na szkolenia z zakresu prowadzenia kampanii wyborczych i marketingu politycznego, po takich wizytach zaś, działacze algierscy wracają do kraju z zupełnie odmienionymi poglądami – ideologicznie umodelowani na modłę amerykańską. We wrześniu 2011 roku Hanoune oskarżyła USA o przygotowywanie w porozumieniu z częścią algierskich partii politycznych rady przejściowej dla Algierii na podobieństwo ciała libijskiego. Informacje na ten temat miała otrzymać od szefa amerykańskiej centrali związkowej Alana Benjamina. Hanoune opowiada się za przeprowadzeniem w Algierii reform politycznych, jednak „bez stwarzania okazji do nadejścia mocarstw zachodnich, pod pretekstem następnych wyborów parlamentarnych, do ingerowania w nasze sprawy wewnętrzne”. Według pani Hanoune w amerykańskich przedsięwzięciach wobec Algierii z Waszyngtonem blisko współpracuje libijska tzw. „Tymczasowa Rada Rządząca”.

(na pdst. voxnr opr. R.L.)

Tags: , , ,

Drukuj Drukuj

 

ZASADY PRZEDRUKU Z SERWISU INFORMACYJNEGO BIBUŁY:
Przedruki dozwolone, pod warunkiem podania źródła (np. "bibula.com" lub "Serwis Informacyjny BIBUŁA"), i/lub pełnego adresu internetowego: http://www.bibula.com/?p=51681 oraz niedokonywania jakichkolwiek skrótów lub zmian w tekstach i obrazach.


Przedruk materiałów zastrzeżonych przez Autora tekstu źródłowego bądź strony źródłowej, dozwolony jedynie po uzyskaniu stosownej zgody Autora.


Opinie wyrażane w tekstach publikowanych na łamach BIBUŁY są własnością autorów i niekoniecznie muszą odpowiadać opiniom wyrażanym przez Redakcję pisma BIBUŁY oraz Serwis Informacyjny BIBUŁY.


UWAGI, KOMENTARZE:

Wszelkie uwagi odnośnie tekstów, które publikowane były pierwotnie w innych mediach, prosimy kierować pod adresem redakcji źródłowej.
Uwagi do Redakcji BIBUŁY prosimy kierować korzystając z formularza [tutaj]