Ukraińcy postawią w Polsce pomnik URL

Aktualizacja: 2012-02-9 2:10 pm

Przewodniczący Lwowskiej Rady Obwodowej Ołeh Pańkewycz z nacjonalistycznej partii „Swoboda” spotkał się z konsulem generalnym Ukrainy w Lublinie Władysławem Kaniewskim z okazji uroczystości poświęconych upamiętnieniu Ukraińców pochowanych na terenie Polski.

Jak informuje służba prasowa Lwowskiej Rady Obwodowej – Kaniewski podkreślił, że w przeciągu następnego miesiąca ma otrzymać rejestr wszystkich miejsc pamięci na terenie jego konsulskiego okręgu (obejmuje on trzy województwa – Lubelskie, Podlaskie i Podkarpackie), w szczególności ukraińskich wojskowych pochówków. Według Władysława Kaniewskiego, wszystkie te miejsca mają być należycie uporządkowane i uszanowane.

Ołeh Pańkewycz z kolei zaznaczył, że Lwowska Rada Obwodowa podtrzymuje od strony finansowej zorganizowanie uroczystości i uporządkowanie ukraińskich pochówków w RP oraz uszanowania pamięci Ukraińców pochowanych na terenach Polski.

Światosław Szeremeta, szef przedsiębiorstwa komunalnego Lwowskiej Rady Obwodowej „Dola” powiedział, iż w ciągu  najbliższego czasu staraniem Lwowskiej Rady Obwodowej w polskim Łańcucie zostanie postawiony pomnik na cmentarzu bojowników Ukraińskiej Republiki Ludowej (UNR) oraz Ukraińskiej Armii Galicyjskiej (UHA).

Oprócz tego, w planach jest też uporządkowanie ukraińskich cmentarzy w Przemyślu, we wsi Dubyna na Podlasiu oraz w okolicy Lubaczowa.

Uczestnicy spotkania omówili również sprawę 65 rocznicy operacji “Wisła”, w szczególności uroczystości, które odbędą się w Polsce i na Ukrainie.

Na podstawie: Galinfo.com.ua

Tłumaczenie Karolina Hendrys

Oświadczenie

Wskutek niedopatrzenia redakcyjnego zamieściliśmy wczoraj błędne tłumaczenie artykułu pt. “Ukraińcy chcą postawić w Polsce pomnik UPA”, zmieniając jego prawdziwą wymowę. W źródłowym tekście nie było informacji o budowie w Polsce pomnika Ukraińskiej Powstańczej Armii, lecz armii Ukraińskiej Republiki Ludowej.

Przepraszamy naszych czytelników i wszystkich zainteresowanych. Zapewniamy, że powyższa pomyłka nie wynikła ze złej woli oraz że zawsze staramy się podawać rzetelne i sprawdzone informacje, zdając sobie sprawę z delikatności i złożoności tematyki poruszanej na naszym portalu, a szczególnie kwestii stosunków polsko-ukraińskich. Zrobimy wszystko, aby nigdy tego typu pomyłka się nie powtórzyła.

Redakcja Portalu Kresy.pl

P.S. Treść powyższego tekstu została poprawiona.

Tags: , ,

Drukuj Drukuj

 

ZASADY PRZEDRUKU Z SERWISU INFORMACYJNEGO BIBUŁY:
Przedruki dozwolone, pod warunkiem podania źródła (np. "bibula.com" lub "Serwis Informacyjny BIBUŁA"), i/lub pełnego adresu internetowego: http://www.bibula.com/?p=51649 oraz niedokonywania jakichkolwiek skrótów lub zmian w tekstach i obrazach.


Przedruk materiałów zastrzeżonych przez Autora tekstu źródłowego bądź strony źródłowej, dozwolony jedynie po uzyskaniu stosownej zgody Autora.


Opinie wyrażane w tekstach publikowanych na łamach BIBUŁY są własnością autorów i niekoniecznie muszą odpowiadać opiniom wyrażanym przez Redakcję pisma BIBUŁY oraz Serwis Informacyjny BIBUŁY.


UWAGI, KOMENTARZE:

Wszelkie uwagi odnośnie tekstów, które publikowane były pierwotnie w innych mediach, prosimy kierować pod adresem redakcji źródłowej.
Uwagi do Redakcji BIBUŁY prosimy kierować korzystając z formularza [tutaj]