Niemcy nie będą wypłacać odszkodowań Grekom i Włochom za przestępstwa Nazistów. Niemcy płacą tylko Żydom

Aktualizacja: 2012-02-8 2:06 pm

Sąd międzynarodowy w Hadze uwolnił Niemcy od obowiązku płacenia rekompensat za przestępstwa nazistów, pisze Der Spiegel. W 2008 roku przedstawicielstwo rządu Republiki Federalnej Niemiec zwróciło się do Hagi, żeby rozsądzić spór dotyczący żądań Włochów w sprawie materialnych rekompensat za zmarłych w wyniku działań Nazistów. W tej skardze chodziło o zdarzenia w okresie: wrzesień 1943-maj 1945 roku, na terytorium okupowanym we Włoszech przez Niemców.

W listopadzie 2008 r. Wyższy Sąd Kasacyjny Włoch rozstrzygnął żądania dziewięciu potomków dwóch mieszkańców wioski Civitella, których w 1944 r. rozstrzelali żołnierze Wehrmachtu i przyznał im rację. Zgodnie z wyrokiem sądu, władze RFN powinny były wypłacić Włochom jeden milion euro.

W ten proces byli zaangażowani również Grecy, którzy usiłowali otrzymać odszkodowanie od Niemiec za swych krewnych, zabitych przez esesmanów w czerwcu 1944 r. w greckiej wiosce Distomo. Włochy zezwoliły Grekom składać pozwy przeciw RFN za pośrednictwem swoich sądów.

Niemcy odmówiły zapłaty i zwróciły się do Hagi, ażeby ten rozpoznał problem prawny, czy dopuszczalny jest taki tryb sądowy zgodnie z normami prawa międzynarodowego. Rząd Niemiec wnosił o wydanie orzeczenia w przedmiocie, czy osoba fizyczna może we własnym kraju wnieść pozew przeciwko innemu państwu. Sąd międzynarodowy podjął decyzję na korzyść Niemiec. Przedmiotowe orzeczenie zostało opublikowane na stronie sądu.

Wcześniej Włochy starały się zaskarżyć działania strony niemieckiej, lecz poprzednia skarga wniesiona przez Włochów do sądu międzynarodowego, została oddalona w lipcu 2010 r. Władze włoskie starały się dowieść, że w tym wypadku sprawa dotyczy przestępstw przeciwko ludzkości i dlatego Niemcy nie mogą zasłaniać się immunitetem państwowym.

Źródło: http://shturmnovosti.com/view.php?id=33285

Data publikacji: 03.02.2012 r.

Tłum z j. ros. wMordechaj

 

ZOB. RÓWNIEŻ:

Za: Stop Syjonizmowi (8 Luty 2012) -- [Org. tytuł: « Niemcy nie będÄ… wypłacać odszkodowań za przestępstwa nazistów Grekom i Włochom. Niemcy płacÄ… tylko Å»ydom»]
Tags: , , ,

Drukuj Drukuj

 

ZASADY PRZEDRUKU Z SERWISU INFORMACYJNEGO BIBUŁY:
Przedruki dozwolone, pod warunkiem podania źródła (np. "bibula.com" lub "Serwis Informacyjny BIBUŁA"), i/lub pełnego adresu internetowego: http://www.bibula.com/?p=51588 oraz niedokonywania jakichkolwiek skrótów lub zmian w tekstach i obrazach.


Przedruk materiałów zastrzeżonych przez Autora tekstu źródłowego bądź strony źródłowej, dozwolony jedynie po uzyskaniu stosownej zgody Autora.


Opinie wyrażane w tekstach publikowanych na łamach BIBUŁY są własnością autorów i niekoniecznie muszą odpowiadać opiniom wyrażanym przez Redakcję pisma BIBUŁY oraz Serwis Informacyjny BIBUŁY.


UWAGI, KOMENTARZE:

Wszelkie uwagi odnośnie tekstów, które publikowane były pierwotnie w innych mediach, prosimy kierować pod adresem redakcji źródłowej.
Uwagi do Redakcji BIBUŁY prosimy kierować korzystając z formularza [tutaj]