Aktualizacja strony została wstrzymana

Hiszpania: cenzura po baskijsku

Stanowczy sprzeciw wyrazili biskupi Kraju Basków po usunięciu z publicznego radia i telewizji baskijskiej EITB (Euskal Irrati Telebista – Baskijskie Radio i Telewizja) spotu informacyjnego, który przypominał o „prawie rodziców do wolnego wyboru przedmiotu religia w publicznych szkołach”. Wiadomość usunięto z programów na wniosek jednego z „doradców politycznych” pracującego dla zarządu baskijskiego radiokomitetu Euskal Irrati Telebista.

W specjalnym komunikacie biskupi podkreślają, że pierwotny projekt spotu został dostosowany do norm EITB na polecenie departamentu komercyjnego. „Po przyjęciu wymaganych poprawek spoty radiofoniczne wreszcie zaczęły być emitowane po dwóch dniach opóźnienia”. Jednak 1 lutego, po sprzeciwie jednego z „doradców politycznych” spółki spot został usunięty jako „niezgodny z zasadami reklamowymi zatwierdzonymi przez Zarząd Administracyjny”.

Usunięcie spotu jest „restrykcyjnym” zastosowaniem własnych norm EITB, uważają biskupi. „W spocie mówi się o wolności wyboru, zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem, o obecności kultury religijnej, której treści są zatwierdzone przez Ministerstwo Edukacji, ponieważ stanowią część szkolnego curriculum”.

W związku z tym, że dyrekcja EITB odmówiła rozważenia sprawy usunięcia spotu, „wyrażamy nasz sprzeciw wobec decyzji podjętej przez baskijski podmiot publiczny, który w tym wypadku nie broni podstawowych praw, jak wolność słowa i wolność religijna” – piszą biskupi. Podjęty krok jest „właściwy dla laicyzmu wykluczającego element religijny z życia społecznego i niestosowny dla instytucji publicznej, która służy wszystkim” – czytamy w komunikacie.

M. Raczkiewicz CSsR, Madryt

Za: Radio Watykańskie (07/02/2012) | http://www.oecumene.radiovaticana.org/POL/articolo.asp?c=561224

Skip to content