Aktualizacja strony została wstrzymana

Bezrobotnych najwięcej od 7 lat

W styczniu liczba bezrobotnych przekroczyła już 2 mln 100 tys. osób. Tak wysokiego bezrobocia nie zaobserwowano od 2007 roku.

W ubiegłym miesiącu stopa bezrobocia wzrosła w porównaniu z grudniem aż o 0,8 pkt proc. i wynosi już 13,3 proc.

Z informacji Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej wynika, że bezrobocie wzrosło we wszystkich województwach. Najgorzej jest w województwie warmińsko-mazurskim, gdzie w styczniu stopa bezrobocia wyniosła 21,2 proc. Na drugim miejscu znalazło się województwo zachodniopomorskie (18,5 proc.) a na trzecim – kujawsko-pomorskie (17,8 proc.). Najniższe bezrobocie jest w województwach wielkopolskim (9,8 proc.) i mazowieckim (10,4 proc.).

Liczba bezrobotnych ustalona na podstawie danych z urzędów pracy z końca stycznia 2012 roku wyniosła 2 mln 121,4 tys. osób i w porównaniu do końca grudnia 2011 roku wzrosła o 138,8 tys. osób, czyli o 7 proc.

Z danych ministerstwa wynika, że w analogicznym okresie ubiegłego roku (grudzień 2010 – styczeń 2011) stopa bezrobocia wzrosła o 0,7 punktu – z 12,4 proc. o 13,1 proc, zaś wzrost liczby bezrobotnych wyniósł wówczas 150,3 tys. osób, czyli 7,7 proc.

Źródło: „Dziennik Gazeta Prawna”

Za: PiS.org (07.02.2012) | http://www.pis.org.pl/article.php?id=19779

Skip to content