Aktualizacja strony została wstrzymana

Kiedy wreszcie znikną komunistyczne symbole – apel organizacji kombatanckich

Organizacje kombatanckie domagają się od marszałek Sejmu Ewy Kopacz jak najszybszego wprowadzenia pod obrady projektu o usunięciu symboli komunistycznych z życia publicznego Rzeczypospolitej Polskiej zgłoszonego przez posłów Prawa i Sprawiedliwości.

Publikujemy treść oświadczenia wysłanego do marszałek Kopacz:

Porozumienie Organizacji Kombatanckich i Niepodległościowych w Krakowie apeluje do pani Ewy Kopacz, marszałek Sejmu RP, o jak najszybsze wprowadzenie pod obrady zgłoszonego w grudniu ubiegłego roku przez posłów Prawa i Sprawiedliwości projektu ustawy o usunięciu symboli komunistycznych z życia publicznego Rzeczypospolitej Polskiej.

Pomimo zawierającego szereg rzeczowych argumentów historycznych listu poprzedniego prezesa Instytutu Pamięci Narodowej, śp. profesora Janusza Kurtyki, skierowanego do tych samorządów lokalnych, na terenie których znajdują się jeszcze pomniki, tablice pamiątkowe, a także nazwy ulic, placów, mostów, instytucji będące pozostałością po epoce PRL, sprawa ta utknęła w miejscu. Teraz pojawiła się wreszcie szansa na jej sfinalizowanie.

Doceniając niezależność i kompetencje władz samorządowych w tej materii uważamy, że wobec biernej postawy wielu z nich wobec reliktów komunizmu, Sejm RP powinien jak najszybciej przyjąć ustawę, na mocy której z polskiej przestrzeni publicznej ostatecznie zniknęłyby wszelkie pamiątki po okresie zniewolenia. Nie może być bowiem tak, aby w niepodległym państwie część samorządów lokalnych nadal tkwiła mentalnie w minionych czasach sowieckiej ideologii, utrzymując na swoich terenach relikty komunizmu.

rzecznik POKiN
dr Jerzy Bukowski

Za: niezalezna.pl (2012-02-07 ) | http://niezalezna.pl/23031-kiedy-wreszcie-zniknie-sierp-i-mlot | Kiedy wreszcie zniknie sierp i młot?!

Skip to content