Dialektyczne ocieplenie – Robert Gwiazdowski

Powodem mrozów jest …. No kto zgadnie? Tak! Oczywiście. Powodem mrozów jest globalne ocieplenie...

Powodem mrozów jest …. No kto zgadnie? Tak! Oczywiście. Powodem mrozów jest globalne ocieplenie… 

W filozofii starożytnej dialektyką nazywano dochodzenia do prawdy przez ukazywanie sprzeczności w sposobie myślenia rozmówcy lub przez obalanie zaprzeczeń dowodzonych tez, z czego słynął zwłaszcza Sokrates.

W dialektyce Hegla mechanizm ścierania się sprzecznych idei był motorem postępu. Opierał się na triadzie: każda teza ma swoją antytezę, które tworzą syntezę, która znajduje swoją antytezę i cały proces zaczyna się od początku. Marks „zmaterializował” dialektykę Hegla. Marksiści ją zwulgaryzowali. Józef Maria Bocheński o dialektyce marksistowskiej pisał tak: „Gdybyś powiedział, że ludzie sowieccy mieszkają w starych chałupach, pełnych robactwa, skłamałbyś, mimo że przeważnie tak jest. Jeśli natomiast mówisz, że ludzie sowieccy mieszkają w nowych, pięknych domach, mówisz prawdę, pomimo że w rzeczywistości niewielu mieszka tak dzisiaj. Widzieć w dniu dzisiejszym to, co będzie jutro ”” to widzieć dialektycznie”.

Dziś najbardziej dialektycznie myślą ekolodzy. Z tym że w rolę klasy robotniczej wcieliło się globalne ocieplenie.

Robert Gwiazdowski

Za: Robert Gwiazdowski blog (2012-02-05 ) | http://www.blog.gwiazdowski.pl/index.php?subcontent=1&id=1096

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Skip to content