Skradziono krzyż z Pomnika Ofiar Stalinizmu

Aktualizacja: 2006-08-14 12:00 am

Stojący od 17 LAT w centrum Wrocławia, pierwszy w Polsce i na świecie Pomnik Ofiar Stalinizmu był obiektem wielokrotnie dewastowanym przez tzw. „nieznanych sprawców”.  Już  wkrótce po uroczystym odsłonięciu  i poświęceniu 17 września 1989 roku, zerwano z niego umocowany solidnie krzyż i wrzucono  do fosy miejskiej, zniszczono replikę Krzyża Virtuti Militari, połamano symboliczną koronę  cierniową z brązu zwieńczającą Pomnik i pełniącą funkcję znicza gazowego, oderwano  i zniszczono Orła Polskiego, oblewano monument farbą, dewastowano maszty flagowe …
Komitet Pamięci Ofiar Stalinizmu nie ma obecnie środków na naprawę wyrządzonych szkód i zwraca się o pomoc  do instytucji i osób  o postawach patriotycznych i obywatelskich o pomoc finansową. Konto Komitetu –  Komitet Pamięci Ofiar Stalinizmu, Bank Pocztowy S.A, O/Wrocław, 31192019992311653520000001

 

 

POMNIK OFIAR STALINIZMU WE WROCŁAWIU

Pomnik Ofiar Stalinizmu wzniesiony został w 1989 roku w czynie społecznym przez obywateli z całego kraju, ale głównie Dolnego Śląska. Inicjatorem pomnika był dr Leszek Skonka – działacz opozycji demokratycznej ( Ruchu Obrony Praw Człowieka Obywatela, organizator Wolnych Związków Zawodowych na Dolnym Śląsku … ), projektantem jego formy był inż. arch. plastyk – Tadeusz Teller. Pomnik ( Sybirak). Pomnik odsłonięty został 17 września 1989 roku, w 5O-tą rocznicę agresji Związku Radzieckiego na Polskę, dla uczczenia ofiar stalinizmu, a poświęcony 11 listopada 1989r. przez ks. bpa  Jana Tyrawę.
Na pomniku umieszczono tablicę z inskrypcją-  „W 50-tą rocznicę narzucenia Polakom systemu stalinowskiego, w hołdzie jego ofiarom, ku przestrodze żyjącym i przyszłym pokoleniom – Naród Polski” . Pomnik zwieńczony jest koroną cierniową ( z brązu)  do której doprowadzony jest gaz miejski zapalany w czasie uroczystości.
Na cokole  umieszczono płytę  z inskrypcją – „Tym, którzy odbudowali Polskę i zagospodarowali Ziemie Odzyskane – Naród Polski „ i tablicę
informującą  w języku polskim, angielskim, niemieckim i rosyjskim .
 Od 17 września 1989 roku Pomnikiem opiekuje się Komitet Pamięci Ofiar Stalinizmu we Wrocławiu.

 

Drukuj Drukuj

 

ZASADY PRZEDRUKU Z SERWISU INFORMACYJNEGO BIBUŁY:
Przedruki dozwolone, pod warunkiem podania źródła (np. "bibula.com" lub "Serwis Informacyjny BIBUŁA"), i/lub pełnego adresu internetowego: http://www.bibula.com/?p=514 oraz niedokonywania jakichkolwiek skrótów lub zmian w tekstach i obrazach.


Przedruk materiałów zastrzeżonych przez Autora tekstu źródłowego bądź strony źródłowej, dozwolony jedynie po uzyskaniu stosownej zgody Autora.


Opinie wyrażane w tekstach publikowanych na łamach BIBUŁY są własnością autorów i niekoniecznie muszą odpowiadać opiniom wyrażanym przez Redakcję pisma BIBUŁY oraz Serwis Informacyjny BIBUŁY.


UWAGI, KOMENTARZE:

Wszelkie uwagi odnośnie tekstów, które publikowane były pierwotnie w innych mediach, prosimy kierować pod adresem redakcji źródłowej.
Uwagi do Redakcji BIBUŁY prosimy kierować korzystając z formularza [tutaj]