Sikorski konsekwentnie promuje Niemcy – Zbigniew Kuźmiuk

1. Wczoraj na Monachijskiej Konferencji o Bezpieczeństwie (największe forum wymiany poglądów o bezpieczeństwie na świecie odbywające się corocznie od 1962 roku), nasz Minister Spraw Zagranicznych Radosław Sikorski po raz kolejny promował Niemcy do przywództwa w Europie.

Wprawdzie tym razem był trochę ostrożniejszy niż poprzednio mówiąc „ proponowałbym aby Niemcy miały w UE zaszczytną pozycję największego udziałowca – nie dominującą bo nie mają 50% udziałów ale tylko jedną czwartą udziałów”.

Nawiązał w ten sposób do wiodącej pozycji niemieckiej gospodarki w Europie, bowiem PKB tego kraju stanowi w przybliżeniu 25% PKB całej Unii Europejskiej.

2. Przypomnijmy tylko, że w swoim grudniowym wystąpieniu w Berlinie Radosław Sikorski na forum Niemieckiego Towarzystwa Polityki Zagranicznej, zaprezentował koncepcję federacyjnej Unii Europejskiej, a więc związku państw o mocno ograniczonej suwerenności z silnym politycznym centrum, które przecież tylko przejściowo ma mieścić się w Brukseli, a nieuchronnie musi się przenieść do Berlina.

Teraz już wiemy, że jego wystąpienie było konsultowane zarówno z Premierem Tuskiem (i to nie jest zaskoczeniem jak się jak się obserwowało jego zachowania „na odcinku niemieckim”) ale także z Kancelarią Prezydenta Komorowskiego choć prezydenccy ministrowie zapewniali, że takich uzgodnień nie było.

Duet Tusk – Sikorski zdecydował się być adwokatem ich kompletnej dominacji w Europie chyba z nadzieją, że o takich sprzymierzeńcach przy dzieleniu unijnych stanowisk w przyszłości nie zapomną.

3. Później okazało się jednak, że tak naprawdę wystąpienie Sikorskiego w Berlinie było inspirowane przez niemiecki rząd. Jakiś czas temu bowiem do mediów wyciekło memorandum niemieckiego rządu przygotowane przez tamtejsze MSZ pt. „Przyszłość UE”, z którego jednoznacznie wynika jak przyszłość Europy wyobrażają sami Niemcy.

Niemcy chcą europejskiego superpaństwa, do którego będą uciekały dotychczasowe państwa narodowe, przygniecione skutkami kryzysu finansowego i gospodarczego rozlewającego się po Europie.

W tym celu już od połowy 2012 roku ma być powołany Europejski Mechanizm Finansowy (EMS), który docelowo będzie wręcz upoważniony do kierowania gospodarkami krajów, które popadły w kłopoty finansowe.

Wygląda więc na to,że to sami Niemcy ustami Ministra Sikorskiego wprowadziły do debaty europejskiej, kwestię swojego przywództwa w Europie i to nie przy pomocy „czołgów” ale dominacji ekonomicznej.

4. Jak może wyglądać dominacja niemiecka w Unii Europejskiej przekonała się w ostatnich dniach Grecja która kilka dni temu dostała od Niemiec propozycję powołania specjalnego unijnego komisarza ds. budżetowych jeżeli chce otrzymać kolejny pakiet pomocowy.

Komisarz ten miałby prawo „wetowania” greckich decyzji podatkowych i wydatkowych, a także pilnowania aby najpierw Grecja spłacała comiesięczne raty swoich zobowiązań kredytowych a dopiero po ich uregulowaniu, finansowane byłyby pozostałe wydatki budżetowe.

Grecja to ultimatum wprawdzie odrzuciła, a jej minister finansów określił je jako wybór pomiędzy „pomocą finansową”, a „godnością narodową”. Niemców to specjalnie nie zraziło, a propozycja dla Greków została sformułowana na piśmie i rozesłana do wszystkich 17 krajów członków strefy euro.

Konsekwencja z jaką Tusk i Sikorski forsują niemieckie przywództwo w Europie budzi coraz większe zniecierpliwienie innych krajów szczególnie Francji. To właśnie dlatego Sarkozy tak konsekwentnie zwalczał naszą obecność na posiedzeniach krajów strefy euro, uznając, że będziemy jawnymi stronnikami pomysłów niemieckich.

Niechęć do naszej polityki promowania Niemiec wyrażają także wszystkie nowo przyjęte do UE kraje Europy Środkowo -Wschodniej, które teraz już ostentacyjnie pokazują, że z Polską w żadnej poważnej sprawie na unijnym form, współpracować nie będą.

Promujemy Niemcy, a na unijnym forum jesteśmy coraz bardziej osamotnieni.

Zbigniew Kuźmiuk

Za: dr Zbigniew Kuźmiuk blog (04 lutego 2012) | http://kuzmiuk.blog.onet.pl/Sikorski-konsekwentnie-promuje,2,ID451605626,n

Skip to content