Sąd orzekł, że wystawa „Wybierz życie” wywołuje zgorszenie

Sąd grodzki uznał autora wystawy „Wybierz życie” Łukasza Wróbla za winnego umieszczenia w miejscu publicznym nieprzyzwoitych treści, uzasadniając swój wyrok tym, że wystawa „Wybierz życie” prezentowała treści drastyczne, które mogły u oglądających wywołać m.in. szok i zgorszenie.
Sąd odstąpił od wymierzenia mu kary, biorąc pod uwagę motywację działania obwinionego, który zeznał, że chciał w ten sposób wziąć udział w publicznej dyskusji na temat aborcji.

Sędzia Magdalena Beziuk-Gawęcka stwierdziła, opierając się przede wszystkim na opiniach powołanej w tej sprawie biegłej psycholog, że treści wystawy były szokujące, zwłaszcza dla dzieci i mogły spowodować u nich silne urazy psychiczne. „Prezentując wystawę w takim miejscu, obwiniony godził się również na to, że obejrzą ją także ci, którzy przez wiele lat starają się o potomstwo, że obejrzą ją kobiety, które z różnych przyczyn utraciły chcianą ciążę, jak również ci, którzy w czasie wojny utracili najbliższych (…)”.
Dlatego sąd uznał, że wystawa powinna była być prezentowana w taki sposób, by widz miał prawo wybrać, czy chce ją oglądać czy nie. A była pokazywana w Białymstoku na ulicy, w bardzo ruchliwym miejscu.

Nawiązując do kwalifikacji prawnej czynu jako umieszczenia w miejscu publicznym treści nieprzyzwoitych, sędzia wyjaśniła – powołując się na doktrynę – że nieprzyzwoite jest to co może wywołać oburzenie społeczne, ma bezwstydny charakter bądź też „daje wyraz lekceważenia uczuć innych osób”. A w tym wypadku, jak dodała sędzia, wystawa wywołała oburzenie i zgorszenie przynajmniej jednej osoby, która złożyła zawiadomienie.

/SM/

Za: christianitas.pl
14.08.2006

 

Wpis na FORUM FRONDY
o procesach …
14.08.06 15:36:

„To mój drugi wyrok. Pierwszy zasadzi sąd w Lublinie – 2000 zł + koszty sądowe 200 zł. Zostałem skazany z paragrafu 51 kw za zgorszenie. Sąd przychylił się do wniosku o apelację więc czekają mnie rozprawy w kolejnej instancji. W Łodzi był wyrok nakazowy (bez procesu, można go nie przyjąć i wtedy rozpoczyna się proces) z paragrafu 141 kw, czyli nieobyczajne zachowanie w miejscu publicznym. Uległ kasacji po apelacji i obecnie toczy się proces (4 września kolejna rozprawa). Zmieniono jednak kwalifikację czynu na paragraf 51 kw. Także w Łodzi nie było jeszcze wyroku! W Białymstoku najprawdopodobniej sąd uznał mnie winnym wykroczenia z paragrafu 141 kw (dowiem się jak otrzymam pisemne uzasadnienie wyroku). Co oznacza, ze zostałem skazany z 2 różnych paragrafów. Proszę o modlitwę za polski wymiar sprawiedliwości.

Łukasz”

 

 

Przypomnienie:

Art. 51. § 1. Kto krzykiem, hałasem, alarmem lub innym wybrykiem zakłóca spokój, porządek publiczny, spoczynek nocny albo wywołuje zgorszenie w miejscu publicznym, podlega karze aresztu do 2 miesięcy, grzywny do 1.500 złotych albo karze nagany.
§ 2. Jeżeli czyn określony w § 1 ma charakter chuligański lub sprawca dopuszcza się go, będąc pod wpływem alkoholu, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.
§ 3. Podżeganie i pomocnictwo są karalne.

 

 

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Skip to content