Hiszpania wycofuje się z liberalnego „prawa do aborcji”

Aktualizacja: 2012-01-31 2:05 pm

Nowy rząd Hiszpanii – kierowany przez Mariano Rajoy Brey’a z konserwatywnej Partii Ludowej – zapowiedział, że będzie dążyć do zaostrzenia ustawy o warunkach dopuszczalności przerywania ciąży. Obecnie obowiązujące prawo jest bardzo liberalne: zezwala na aborcję na życzenie w ciągu pierwszych 14 tygodniach ciąży oraz pozwala na przerwanie ciąży u małoletniej bez zgody jej rodziców.

Według ministra sprawiedliwości Alberto Ruiz-Gallardona, obowiązujące przepisy prawne zostały przyjęte “bez zgody, a nawet pomimo negatywnej opinii agencji, które je konsultowały”.

Wprawdzie zakres reformy prawa nie został jeszcze ustalony, ale minister Ruiz-Gallardon obiecał, że zmiany zostaną wprowadzone w opraciu o orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, który wypowiedział się już na rzecz przywrócenia pewnych ograniczeń dla przerywania ciąży.

Wiadomość o inicjatywie rządu spotkała się z ostrożnym optymizmem największej hiszpańskiej organizacji pro-life, Prawo do Źycia (Derecho Vivir). „Chociaż celem organizacji Prawo do Źycia jest całkowite wykluczenie aborcji, doceniamy fakt, że
po raz pierwszy ustawodawstwo w sprawie przerywania ciąży może zostać zmienione tak, aby uczynić je bardziej, a nie mniej, ograniczającym dopuszczalność aborcji.”
 
[Tłumaczenie i opracowanie własne HLI-Polska na podstawie materiałów LifeSiteNews (M.C.Hoffman) – 25.01.2012 r.]

Tags: ,

Drukuj Drukuj

 

ZASADY PRZEDRUKU Z SERWISU INFORMACYJNEGO BIBUŁY:
Przedruki dozwolone, pod warunkiem podania źródła (np. "bibula.com" lub "Serwis Informacyjny BIBUŁA"), i/lub pełnego adresu internetowego: http://www.bibula.com/?p=51127 oraz niedokonywania jakichkolwiek skrótów lub zmian w tekstach i obrazach.


Przedruk materiałów zastrzeżonych przez Autora tekstu źródłowego bądź strony źródłowej, dozwolony jedynie po uzyskaniu stosownej zgody Autora.


Opinie wyrażane w tekstach publikowanych na łamach BIBUŁY są własnością autorów i niekoniecznie muszą odpowiadać opiniom wyrażanym przez Redakcję pisma BIBUŁY oraz Serwis Informacyjny BIBUŁY.


UWAGI, KOMENTARZE:

Wszelkie uwagi odnośnie tekstów, które publikowane były pierwotnie w innych mediach, prosimy kierować pod adresem redakcji źródłowej.
Uwagi do Redakcji BIBUŁY prosimy kierować korzystając z formularza [tutaj]