Hiszpania wycofuje się z liberalnego „prawa do aborcji”

Nowy rząd Hiszpanii – kierowany przez Mariano Rajoy Brey’a z konserwatywnej Partii Ludowej – zapowiedział, że będzie dążyć do zaostrzenia ustawy o warunkach dopuszczalności przerywania ciąży. Obecnie obowiązujące prawo jest bardzo liberalne: zezwala na aborcję na życzenie w ciągu pierwszych 14 tygodniach ciąży oraz pozwala na przerwanie ciąży u małoletniej bez zgody jej rodziców.

Według ministra sprawiedliwości Alberto Ruiz-Gallardona, obowiązujące przepisy prawne zostały przyjęte „bez zgody, a nawet pomimo negatywnej opinii agencji, które je konsultowały”.

Wprawdzie zakres reformy prawa nie został jeszcze ustalony, ale minister Ruiz-Gallardon obiecał, że zmiany zostaną wprowadzone w opraciu o orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, który wypowiedział się już na rzecz przywrócenia pewnych ograniczeń dla przerywania ciąży.

Wiadomość o inicjatywie rządu spotkała się z ostrożnym optymizmem największej hiszpańskiej organizacji pro-life, Prawo do Źycia (Derecho Vivir). „Chociaż celem organizacji Prawo do Źycia jest całkowite wykluczenie aborcji, doceniamy fakt, że
po raz pierwszy ustawodawstwo w sprawie przerywania ciąży może zostać zmienione tak, aby uczynić je bardziej, a nie mniej, ograniczającym dopuszczalność aborcji.”
 
[Tłumaczenie i opracowanie własne HLI-Polska na podstawie materiałów LifeSiteNews (M.C.Hoffman) – 25.01.2012 r.]

Za: Human Life International - Polska -- Polski serwis pro-life (31/01/2012) | http://www.hli.org.pl/drupal/pl/node/5837

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Skip to content