Aktualizacja strony została wstrzymana

Pro-aborcyjne agendy ONZ nie przeszły audytu

UNICEF (Fundusz Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci) oraz UNFPA (Fundusz Ludnościowy Narodów Zjednoczonych) poddane zostały audytowi. Jego celem była weryfikacja, czy działania obu agend ONZ są zgodne ze standardami tzw.dobrej praktyki. Audytorzy wytknęli agendom brak transparentności (przejrzystości).

Obie agendy odmówiły podania informacji na temat kosztów zatrudnienia personelu oraz rozliczeń podróży służbowych. Audytorzy stwierdzili, że darczyńcy nie są właściwie informowani na temat ostatecznego przeznaczenia przekazywanych funduszy.

Audyt przeprowadziła firma konsultingowa ICD, na zlecenie rządu Norwegii. Oceniano pięć agend ONZ. Audytorzy mieli ustalić „dokąd wędrują pieniądze” wpływające na konta UNICEF, UNFPA, UNDP (Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju), WFP (Światowy Program Źywnościowy) oraz UNHCR (Urząd Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców).

W raporcie pokontrolnym stwierdzono, że w 2009 r. UNFPA i UNICEF przetrzymywały 3,2 miliardów dolarów poza kontami, w gotówce.

Urzędnicy UNICEF nie potrafili przekazać audytorom szczegółowych informacji dotyczących rozchodów. Ogólnikowe, nieudokumentowane informacje na temat wydatków „utrudniły prześledzenie wykorzystania środków na drodze z centrali do ostatecznych beneficjentów”. Oznacza to, że nie wiadomo do kogo i w jakiej kwocie trafiają pieniądze z UNICEF-u.

Natomiast UNFPA „nie było w stanie lub nie chciało”, rozliczyć się 200 milionów dolarów rocznie przekazywanych „rządom i grupom pozarządowym”. Ponadto agenda odmówiła ujawnienia szczegółów dotyczących wysokości wypłacanych wynagrodzeń, kosztów delegacji, kosztów zatrudniania ekspertów i konsultantów oraz innych elementów związanych z opłacaniem pracowników i współpracowników.

Od wielu lat agendy ONZ nie zgadzają się na ujawnianie swoich finansów. Coraz więcej krajów przypuszcza, że brak przejrzystości ukrywa nazbyt wysokie zarobki urzędników, drogie podróże i ogólną rozrzutność. Niejawne przekazywanie środków do grup pozarządowych zapewnia tworzenie nieformalnych koterii, środowisk powiązanych ze sobą wspólnymi interesami, popierających i broniących się wzajemnie.

Badanie rocznych sprawozdań finansowych UNFPA wykazało, że budżet tej agendy rozrósł się z 249,9 mln dolarów w 1999 r. do 870 mln w 2010 r. Pomimo ogromnych środków finansowych i jednoczesnym braku kontroli nad nimi, w listopadzie 2011 r. UNFPA wezwało przywódców światowych do „większego politycznego i finansowego wsparcie na rzecz planowania rodziny”. Chociaż agenda ma zakaz bezpośredniego finansowania aborcji, jej kierownictwo przyznało w 2007 r., że wypłaca pieniądze „dostawcom usług aborcyjnych”.

[Tłumaczenie i opracowanie własne HLI-Polska na podstawie materiałów informacyjnych CFAM/LifeNews (W.Wright) – 05.01.2012 r.]

Za: Human Life International – Polska (24/01/2012) | http://www.hli.org.pl/drupal/pl/node/5824