Mieszkańcy szwedzkiej miejscowości wprowadzili sobie Euro

Pogarszająca się pozycja szwedzkiej korony oraz sentyment pewnej części obywateli widzących w przyjęciu waluty Euro sposób na rozwiązanie bolączek ekonomiczno-gospodarczych, zadecydowały o wprowadzeniu w miasteczku Höganäs europejskiej waluty.

Mieszkańcy tej słynącej z wyrobów porcelanowych miejscowości zadecydowali, że od 1 stycznia 2009 roku obowiązywać będzie u nich podwójna waluta. Bieżące rachunki, opłaty za wynajem mieszkań oraz opłaty za towary w sklepach będzie można opłacać koronami albo Euro. Umowa z miejscowymi bankami spowodowała, że bankomaty będą wydawały pieniądze w wybranej walucie, bez pobierania dodatkowych opłat. Do tej pory 60 procent działających w miejscowości biznesów podpisało się pod tym projektem.

W referendun przeprowadzonym w Szwecji w 2003 roku, odrzucającym propozycję przyjęcia Euro, mieszkańcy Höganäs w większości głosowali za jej przyjęciem.

Wobec znacznej obniżki wartości korony szwedzkiej w stosunku do Euro spowodowanej tzw. kryzysem finansowym rynków światowych, coraz więcej mieszkańców Szwecji skłania się ku propozycji przyjęcia europejskiej waluty. Przeprowadzone w połowie grudnia ubiegłego roku badania wykazały, że 38 procent Szwedów zamieniłoby koronę na Euro, co stanowi najwyższy poziom od 1992 roku. Przy wzroście liczby zwolenników, spadła o 4 procenty liczba rzeczników pozostania przy narodowej walucie, osiągając poziom 47 procent.

Rozkład sił na scenie politycznej różni się od sytuacji np. w Wielkiej Brytanii: w Szwecji największymi zwolennikami pozostania przy narodowej walucie są partie lewicowe, zaś partie określane jako liberalne i centrowe, skłaniają się do przyjęcia waluty Euro. W tym kierunku dąży też rząd, którego premier Reinfeldt wskazywał w październiku ubiegłego roku na korzyści z wejścia do strefy Euro.

Wraz z entuzjazmem władz centralnych, zastanawia również brak ich reakcji na lokalne inicjatywy zaburzające funkcjonowanie narodowej waluty. Trudno wyobrazić sobie bierność władz w przypadku odwrotnym, np. przy oddolnej inicjatywie mieszkańców strefy Euro dążących do powrotu do waluty narodowej.


Na podstawie: TheLocalSkip to content