Prokurator odmawia zapłaty za taksówkę. Chroni go immunitet

Aktualizacja: 2012-01-21 9:27 am

No cóż żyjemy w państwie prokuratorskim. Zatem nikogo takie zachowanie nie moze dziwić. Nie może dziwić też stanowisko sądu dyscyplinarnego dla prokuratorów.

Licznik taksówki wybił 40 zł. Trzech prokuratorów kazało zatrzymać pojazd, mówiąc taksówkarzowi, że tyle nie zapłacą. Jeden z nich odmówił okazania dokumentów. Nie spotkały go za to żadne konsekwencje prawne.

Sprawę opisało zeszłotygodniwe wydanie poznańskiej „Gazety Wyborczej”. W czerwcu 2009 r. trzej prokuratorzy wsiedli do taksówki w Ostrowie Wielkopolskim. Gdy licznik wybił 40 zł, zatrzymali pojazd i powiedzieli taksówkarzowi, że tyle za przejazd nie zapłacą. Wezwani przez kierowcę policjanci poprosili pasażerów o dokumenty. Jeden z nich odmówił, mówiąc, iż jest prokuratorem.

Gazeta przypomina, iż odmowa pokazania dokumentów jest wykroczeniem, ale prokuratorów chroni immunitet. W takich sytuacjach grozi im, więc jedynie postępowanie dyscyplinarne. Sprawą śledczego, który odmówił pokazania policjantom dokumentów zajął się sąd dyscyplinarny przy Prokuraturze Generalnej.

Ze względu na niską szkodliwość społeczną postanowił postępowanie umorzyć.

Jak się okazuje sądy dyscyplinarne nie są srogie dla dyspozycyjnych  śledczych skonfliktowanych z prawem. Najwięcej jest upomnień i nagan. Ze statystyk  Prokuratury Generalnej wynika w 2010 roku sąd dyscyplinarny przy PG przeprowadził łącznie 61 postępowań. W 19 z nich wymierzono kary (upomnienia – 11, nagany – 4, wydalenia ze służby prokuratorskiej – 1, przeniesienia na inne miejsce spadkowe – 1, zawieszenia waloryzacji świadczenia spoczynkowego – 2). Natomiast bez konsekwencji prawnych zakończyły się łącznie 23 postępowania, z czego 16 uniewinnieniem, a 7 spraw umorzono. W inny sposób załatwiono 11 postępowań.

Wniosek: dlatego w prokuraturze jest tak jak jest. Karze się, tylko tych nie dyspozycyjnych.

Tags:

Drukuj Drukuj

 

ZASADY PRZEDRUKU Z SERWISU INFORMACYJNEGO BIBUŁY:
Przedruki dozwolone, pod warunkiem podania źródła (np. "bibula.com" lub "Serwis Informacyjny BIBUŁA"), i/lub pełnego adresu internetowego: http://www.bibula.com/?p=50454 oraz niedokonywania jakichkolwiek skrótów lub zmian w tekstach i obrazach.


Przedruk materiałów zastrzeżonych przez Autora tekstu źródłowego bądź strony źródłowej, dozwolony jedynie po uzyskaniu stosownej zgody Autora.


Opinie wyrażane w tekstach publikowanych na łamach BIBUŁY są własnością autorów i niekoniecznie muszą odpowiadać opiniom wyrażanym przez Redakcję pisma BIBUŁY oraz Serwis Informacyjny BIBUŁY.


UWAGI, KOMENTARZE:

Wszelkie uwagi odnośnie tekstów, które publikowane były pierwotnie w innych mediach, prosimy kierować pod adresem redakcji źródłowej.
Uwagi do Redakcji BIBUŁY prosimy kierować korzystając z formularza [tutaj]