Rada Stała Episkopatu w sprawie TV Trwam i ks. Natanka

Biskupi należący do Rady Stałej Episkopatu po dzisiejszych obradach w Warszawie wydali dwa oświadczenia. Jedno z nich dotyczy Telewizji Trwam i jej starań o koncesję na nadawanie cyfrowe, drugie jest ostrzeżeniem dla wiernych przed ideami suspendowanego ks. Piotra Natanka.

Członkowie Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski apelują o przyznanie Telewizji Trwam miejsca na multipleksie cyfrowym. Jak argumentują, „wykluczenie stacji o charakterze religijnym w procesie koncesyjnym narusza zasadę pluralizmu oraz równości wobec prawa”. Piszą też, że katolicy powinni mieć zapewniony swobodny dostęp do programów TV Trwam w systemie naziemnej telewizji cyfrowej. Podkreślają, że TV Trwam „nadaje od ponad ośmiu lat i wykazuje stabilność finansową”, co powinno jej zagwarantować włączenie do systemu telewizji cyfrowej w Polsce.

Drugie oświadczenie Rady Stałej Episkopatu dotyczy działalności suspendowanego ks. Piotra Natanka. Biskupi przestrzegają katolików przed gromadzeniem się wokół jego osoby i popieraniem głoszonych przez niego idei. Rada zwraca uwagę, że Msze św. sprawowane przez ks. Natanka są świętokradzkie, a udzielane rozgrzeszenia – nieważne. „Osoby współpracujące z suspendowanym ks. Piotrem Natankiem (…) popełniają grzech, z którego mają obowiązek oczyścić się w sakramencie pokuty. Warunkiem natomiast otrzymania rozgrzeszenia jest odstąpienie od wspierania rozłamu w Kościele i gotowość naprawienia wyrządzonego zła” – piszą biskupi.

W posiedzeniu Rady Stałej, które odbyło się w Sekretariacie Konferencji Episkopatu w poniedziałek 16 stycznia, wzięli udział wszyscy jej członkowie poza prymasem Polski abp. Józefem Kowalczykiem. Obecni byli także dwaj zaproszeni biskupi: abp Stanisław Budzik i abp Henryk Hoser, którzy referowali zagadnienia związane z finansami Kościoła i kwestiami bioetycznymi.

Radę Stałą Konferencji Episkopatu Polski tworzą z urzędu: przewodniczący KEP abp Józef Michalik, zastępca przewodniczącego KEP abp Stanisław Gądecki, prymas Polski abp Józef Kowalczyk, metropolita krakowski kard. Stanisław Dziwisz, metropolita warszawski kard. Kazimierz Nycz oraz sekretarz generalny KEP bp Wojciech Polak. Z wyboru członkami Rady Stałej KEP są: abp Andrzej Dzięga, abp Sławoj Leszek Głódź, abp Marian Gołębiewski, bp Edward Dajczak, bp Kazimierz Ryczan, bp Andrzej Suski i biskup pomocniczy Marek Jędraszewski. (Po wejściu bp. Polaka do Rady Stałej z urzędu, w gremium tym jest jeszcze jedno miejsce dla biskupa pomocniczego; biskupi wybiorą go w marcu br.)

BP KEP

Oświadczenie Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski w sprawie przyznania Telewizji Trwam miejsca na multipleksie cyfrowym

Rada Stała Konferencji Episkopatu Polski stanowczo apeluje o zmianę stanowiska KRRiTV w trwającym procesie koncesyjnym i przyznanie Telewizji Trwam miejsca na cyfrowym multipleksie.

Wykluczenie stacji o charakterze religijnym w procesie koncesyjnym narusza zasadę pluralizmu oraz równości wobec prawa tym bardziej, że większość mieszkańców naszego kraju to katolicy, którzy powinni mieć zapewniony swobodny dostęp do programów TV Trwam w systemie naziemnej telewizji cyfrowej. Oczekują tego również liczni odbiorcy, w tym wielu chorych i samotnych.

Ufamy, że TV Trwam – nadająca od ponad ośmiu lat i wykazująca stabilność finansową – zostanie włączona do systemu telewizji cyfrowej w Polsce.
 

Członkowie Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski

abp Józef Michalik – przewodniczący KEP
abp Stanisław Gądecki – zastępca przewodniczącego KEP
abp Józef Kowalczyk – prymas Polski
kard. Stanisław Dziwisz – metropolita krakowski
kard. Kazimierz Nycz – metropolita warszawski
bp Wojciech Polak – sekretarz generalny KEP
abp Andrzej Dzięga,
abp Sławoj Leszek Głódź,
abp Marian Gołębiewski,
bp Edward Dajczak,
bp Kazimierz Ryczan,
bp Andrzej Suski
biskup pomocniczy Marek JędraszewskiWarszawa, 16 stycznia 2012 r.

Za: Radio Maryja (2012-01-16)

Za: Radio Watykańskie (16/01/2012 ) | http://www.oecumene.radiovaticana.org/POL/articolo.asp?c=555095 | Rada Stała Episkopatu w sprawie TV Trwam i ks. Natanka [dokumentacja]

Skip to content