W amerykańskiej telewizji: Treblinka, czyli „polski obóz śmierci”

Fala antypolonizmu, posługująca się celowo i z premedytacją stosowanymi kłamstwami o tzw. polskich obozach koncentracyjnych, trwa w najlepsze.

Oto firma TV Guide Network, opracowująca Elektroniczny Informator Programowy, czyli wyświetlany na ekranie telewizora tekstowy przewodnik programów, tak oto opisała program nadany w dniu 12 stycznia 2012 roku przez kanał National Geographic:

’Nazi Hunters. Commander of Treblinka’

Simon Wisenthal tracked down the SS commandant of the Polish death camps.

– – –

Łowcy Nazistów. Komendant Treblinki

Simon Wiesenthal wytropił SS-mana, komendanta polskich obozów śmierci.


Kliknij aby powiększyć

Firma TV Guide Network jest częścią kanadyjsko-amerykańskiego, lecz działającego globalnie imperium medialnego Lions Gate Entertainment.

Nie są dotychczas znane jakiekolwiek kroki podjęte przez polskie placówki dyplomatyczne –  wszak zatrudniające różnego rodzaju „attache kulturalnych” mających oficjalnie m.in. za zadanie promowanie i dbanie o dobre imię Polski – o proteście przeciwko temu kolejnemu już oszczerstwu pojawiającemu się w mass-mediach amerykańskich.

Jednym z bardziej ulubionych antypolskich zwrotów stosowanych w prasie zachodniej, jest określenie „polskie obozy koncentracyjne”. Na rynku amerykańskim określenia tego użyto wielokrotnie, w tym w kwietniu 2010 roku na łamach poczytnego tygodnika Parade. Świąteczne wydanie tygodnika Parade, będącego najbardziej popularnym ilustrowanym dodatkiem do weekendowych wydań ponad 400 gazet w Stanach Zjednoczonych, dociera do około 75 milionów czytelników.

Z równie szerokim odbiorcą – a może i większym –  mamy do czynienia z przekazem telewizyjnym, już na samym poziomie opisu programu. 

W prasie światowej szkalujące określenia typu „polskie obozy koncentracyjne”, „polskie obozy śmierci” czy też „nazistowska Polska” pojawiają się z wielkim natężeniem od co najmniej kilkunastu lat. Są one urzeczywistnieniem w świecie medialnym antypolskiej kampanii zapowiedzianej 19 kwietnia 1996 roku przez ówczesnego szefa Światowego Kongresu Żydów, Israela Singera, który powiedział, że „Polacy nie będą spadkobiercami polskich Żydów. Nigdy na to nie zezwolimy. Będziemy ich nękać tak długo, dopóki Polska się znów nie pokryje lodem. Jeżeli Polska nie zaspokoi żydowskich żądań, będzie publicznie poniżana i atakowana na forum międzynarodowym.” Celem środowisk żydowskich – kontrolujących znaczny obszar mediów na świecie – na tym etapie antypolskiej i antykatolickiej działalności, jest wyłudzenie od Polski kwoty 64 miliardów dolarów, jako „odszkodowania” za tzw. utracone mienie żydowskie. Procesem szantażu, wyłudzania i nacisków zajmują się organizacje żydowskie uzurpujące sobie prawo do reprezentowania wszystkich Żydów.

Opracowanie: WWW.BIBULA.COM na podstawie: materiałów redakcyjnych

Skip to content