Aktualizacja strony została wstrzymana

Co czwarte dziecko w Polsce rodzi się poza małżeństwem

Co czwarte dziecko w Polsce rodzi poza małżeństwem – informuje Fundacja Mamy i Taty, zapowiadając jednocześnie uruchomienie w połowie roku kampanii w obronie instytucji małżeństwa.

Fundacja Mamy i Taty chce, skoro nie można w tej sprawie (mimo konstytucyjnego obowiązku) liczyć na administrację państwową, wystąpić w obronie instytucji małżeństwa. 

Co czwarte dziecko w naszym kraju rodzi się jako dziecko nieślubne. Młodzi Polacy nie widzą ze strony państwa żadnych zachęt do zawierania związków małżeńskich. Media chętniej upowszechniają model życia wygodnego i bez zobowiązań, niż małżeńskiej i rodzicielskiej odpowiedzialności i poświęcenia. Sytuacja demograficzna jest tylko  pochodną tej postawy. Małżeństwa z jednym dzieckiem na pierwszym miejscu nie wymieniają, że ich nie stać na kolejne, ale że już mają dziecko. Nie da się zbudować dynamicznie rozwijającego się kraju, na miarę wyzwań POLSKA 2030 bez promowania i doceniania rodzicielskiego wysiłku i prorodzinnych postaw. Rezygnacja ze szczególnej ochrony małżeństwa, deprecjacja odpowiedzialności i trwałości w relacjach między kobietą a mężczyzną i wprowadzanie instytucji związków partnerskich, jako z natury rzeczy opartych na tymczasowości, ograniczonym zaufaniu i ograniczonej odpowiedzialności, temu celowi nie służy – czytamy na stronie Fundacji. 

Organizatorzy przypomina, że wyniki badań prowadzonych w wielu krajach są jednoznaczne: tylko małżeństwo kobiety i mężczyzny może być źródłem stabilnej dzietności, kapitału społecznego i intelektualnego obywateli i czynnikiem dynamizującym rozwój kraju. Zdaniem przedstawicieli Fundacji, lansowane dzisiaj skutecznie przeciwne punkty widzenia są ideologiczną inżynierią społeczną a postrzeganie nowoczesności Polski z tej perspektywy jest błędem i pora zacząć o tym mówić publicznie.
 
W swojej nowej kampanii Fundacja chce pokazać małżeństwo kobiety i mężczyzny jako fascynujący projekt na życie. Chcemy tym samym afirmować zaufanie, odpowiedzialność i poświęcenie jako źródło szczęścia bliskie każdemu człowiekowi. Chcemy nowoczesnym językiem i w nowoczesny sposób opowiedzieć młodym ludziom o tym z czego często drwi współczesna kultura – piszą organizatorzy.  

Źródło: Fundacja Mamy i Taty

GŁOSY CZYTELNIKÓW: Matka pozostająca w tzw. związku nieformalnym, przy ubieganiu się o miejsce w przedszkolu uzyskuje 60 punktów na 100 możliwych, jako matka samotna. Matka w związku małżeńskim, chcąca po urlopie wychowawczym wrócić do pracy zawodowej, w Warszawie, jest na pozycji przegranej z samego założenia, bo dziecko urodziło się w normalnej rodzinie. Na kilkanaście miejsc w przedszkolu jest kilkadziesiąt kandydatów. Przyjęte zostana tylko dzieci ze związków pozamałżeńskich.

H.P.

Za: PiotrSkarga.pl (2012-01-12) | http://www.piotrskarga.pl/ps,8982,2,0,1,I,informacje.html

Skip to content