CBOS: Polacy najbardziej lubią Włochów, a najwięcej niechęci mają wobec Romów, Arabów i Rosjan

Aktualizacja: 2008-12-31 12:27 pm

Największą sympatią Polacy darzą Włochów oraz Czechów. Są też lubiani Hiszpanie, Słowacy i Anglicy. Litwini znaleźli się pomiędzy te narody, które Polacy darzą największą oraz najmniejszą sympatią. Jak wynika z badań CBOS, wśród najbardziej lubianych przez Polaków grup narodowościowych i etnicznych znaleźli się Włosi (54 proc. sympatii), Czesi (53 proc.), Hiszpanie (52 proc.), Słowacy i Anglicy (po 51 proc.). Nieco mniej Polakom sympatyczni są Francuzi (49 proc.), Węgrzy (48 proc.), Irlandczycy i Amerykanie (po 47 proc.), Norwegowie, Holendrzy i Grecy (po 46proc.), Szwedzi i Duńczycy (po 45 proc.), Austriacy (43 proc.), Belgowie i Japończycy (po 42 proc.). Grupę te zamykają Litwini, których darzy sympatią 41 proc. Polaków – wynika z sondażu CBOS.

Do grupy mniej lubianych narodów i grup etnicznych respondenci Ciosu zaliczyli Niemców, których lubi 38 proc. badanych. Dalej wymieniono Bułgarów i Gruzinów (po 35 proc.), Białorusinów, Ukraińców i Żydów (po 34 proc.), Estończyków i Łotyszy (po 33 proc.). Sympatię wobec Chińczyków i Rosjan wyraziło odpowiednio 31proc. i 30 proc. badanych.

Najmniejsza sympatią u Polaków cieszą się Serbowie (29proc.), Wietnamczycy i Turcy (po 28 proc.), Ormianie (27 proc.), Rumuni (25 proc.) oraz Romowie i Arabowie (po 21 proc.).

Tymczasem, wśród grup narodowościowych i etnicznych, które mają najwyższy wskaźnik niechęci Romowie i Arabowie byli wymieniani byli na pierwszym miejscu. Jak wynika z sondażu aż 51 proc. badanych było niechętnych wobec Romów oraz 49 proc. wobec Arabów. Na niższych pozycjach znaleźli się Rosjanie (41 proc.), Rumuni (40 proc.), Turcy (37 proc.), Niemcy i Żydzi (po 32 proc.).

Sondaż przeprowadzono w dniach 4 – 10 grudnia 2008 roku na liczącej 1011 osób reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.

źródło CBOS; ifpl

Za: InfoPol
“Polacy najbardziej lubią Włochów, a najwięcej niechęci mają wobec Romów, Arabów i Rosjan”


Drukuj Drukuj

 

ZASADY PRZEDRUKU Z SERWISU INFORMACYJNEGO BIBUŁY:
Przedruki dozwolone, pod warunkiem podania źródła (np. "bibula.com" lub "Serwis Informacyjny BIBUŁA"), i/lub pełnego adresu internetowego: http://www.bibula.com/?p=4988 oraz niedokonywania jakichkolwiek skrótów lub zmian w tekstach i obrazach.


Przedruk materiałów zastrzeżonych przez Autora tekstu źródłowego bądź strony źródłowej, dozwolony jedynie po uzyskaniu stosownej zgody Autora.


Opinie wyrażane w tekstach publikowanych na łamach BIBUŁY są własnością autorów i niekoniecznie muszą odpowiadać opiniom wyrażanym przez Redakcję pisma BIBUŁY oraz Serwis Informacyjny BIBUŁY.


UWAGI, KOMENTARZE:

Wszelkie uwagi odnośnie tekstów, które publikowane były pierwotnie w innych mediach, prosimy kierować pod adresem redakcji źródłowej.
Uwagi do Redakcji BIBUŁY prosimy kierować korzystając z formularza [tutaj]