W tym roku Polska musi wykupić prawie 120 mld zł długu!

Ministerstwo Finansów podało informację o kwocie długu, jaką Polska musi wykpić do 31 grudnia 2012. Suma opiewa na 119,5 mld zł.

Na dług do wykupu w tym roku składają się bony skarbowe o wartości 12 mld zł, obligacje wyemitowane na rynku krajowym o wartości 90,7 mld zł i obligacje oraz kredyty na rynkach zagranicznych warte 16,8 mld zł – wyjaśnia „Gazeta Prawna”.

Według danych ministerstwa  do grudnia 2011 r. spadło zadłużenie w bonach skarbowych – o 16 mld zł. Resort podkreśla, że udział bonów skarbowych w papierach wartościowych wyemitowanych na rynku krajowym wyniósł na koniec grudnia 2,4 proc, co jest najniższym poziomem w historii. Jednak jeszcze w styczniu 2012 r. nastąpi wzrost zadłużenia w bonach skarbowych w przedziale od 1 mld do 2 mld zł.

Źródło: „Gazeta Prawna”

Za: PiotrSkarga.pl (2012-01-05) | http://www.piotrskarga.pl/ps,8922,2,0,1,I,informacje.html | W tym roku Polska musi wykupić prawie 120 mld zł długu!

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Skip to content