W tym roku Polska musi wykupić prawie 120 mld zł długu!

Aktualizacja: 2012-01-5 1:38 pm

Ministerstwo Finansów podało informację o kwocie długu, jaką Polska musi wykpić do 31 grudnia 2012. Suma opiewa na 119,5 mld zł.

Na dług do wykupu w tym roku składają się bony skarbowe o wartości 12 mld zł, obligacje wyemitowane na rynku krajowym o wartości 90,7 mld zł i obligacje oraz kredyty na rynkach zagranicznych warte 16,8 mld zł – wyjaśnia „Gazeta Prawna”.

Według danych ministerstwa  do grudnia 2011 r. spadło zadłużenie w bonach skarbowych – o 16 mld zł. Resort podkreśla, że udział bonów skarbowych w papierach wartościowych wyemitowanych na rynku krajowym wyniósł na koniec grudnia 2,4 proc, co jest najniższym poziomem w historii. Jednak jeszcze w styczniu 2012 r. nastąpi wzrost zadłużenia w bonach skarbowych w przedziale od 1 mld do 2 mld zł.

Źródło: “Gazeta Prawna”

Za: PiotrSkarga.pl (2012-01-05) -- [Org. tytuł: « W tym roku Polska musi wykupić prawie 120 mld zł długu!»]
Tags: ,

Drukuj Drukuj

 

ZASADY PRZEDRUKU Z SERWISU INFORMACYJNEGO BIBUŁY:
Przedruki dozwolone, pod warunkiem podania źródła (np. "bibula.com" lub "Serwis Informacyjny BIBUŁA"), i/lub pełnego adresu internetowego: http://www.bibula.com/?p=49529 oraz niedokonywania jakichkolwiek skrótów lub zmian w tekstach i obrazach.


Przedruk materiałów zastrzeżonych przez Autora tekstu źródłowego bądź strony źródłowej, dozwolony jedynie po uzyskaniu stosownej zgody Autora.


Opinie wyrażane w tekstach publikowanych na łamach BIBUŁY są własnością autorów i niekoniecznie muszą odpowiadać opiniom wyrażanym przez Redakcję pisma BIBUŁY oraz Serwis Informacyjny BIBUŁY.


UWAGI, KOMENTARZE:

Wszelkie uwagi odnośnie tekstów, które publikowane były pierwotnie w innych mediach, prosimy kierować pod adresem redakcji źródłowej.
Uwagi do Redakcji BIBUŁY prosimy kierować korzystając z formularza [tutaj]