Zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa dokonanego przez byłych Ministrów Spraw Zagranicznych

„Politycy ci, publicznie krytykując Prezydenta wyrażali jednocześnie lęk przed wielkimi państwami, co oznacza, że poniżają własną Ojczyznę i sami traktują ją jak kraj drugiej kategorii. Takie publiczne połajanki głowy państwa polskiego na arenie międzynarodowej, atak na Prezydenta RP, to lekceważenie i poniżanie nie tylko Prezydenta, lecz także wszystkich Polaków.”

 

 

Andrzej Ruraż-Lipiński
Piotr Perszewski

Prokuratura Rejonowa
dla Warszawy – Żoliborza
Warszawa, Al. Zjednoczenia 25

ZAWIADOMIENIE O POPEŁNIENIU PRZESTĘPSTWA

Działając w imieniu własnym i tych wszystkich Polaków, którzy czują się pokrzywdzeni, w związku, z uzasadnionym, naszym zdaniem, podejrzeniem przestępstwa określonego w Art. 82., Art. 83., Art. 85. ( obowiązki obywatela polskiego) oraz Art. 150 ( działalność sprzeczna z obowiązkami członka Rady Ministrów) i Art. 151. (złamanie przysięgi) Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej

zawiadamiamy

o ustalonych faktach i powziętych informacjach oraz wnosimy o ustalenie, czy nastąpiło naruszenie prawa ścigane przez wymiar sprawiedliwości.


UZASADNIENIE

W dniu 5 lipca 2006r., niżej wymieni obywatele Rzeczypospolitej, występując jako byli ministrowie spraw zagranicznych III RP, wystosowali list atakujący działania urzędującego Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej:

Dariusz Rosati
Bronisław Geremek
Adam D. Rotfeld
Andrzej Olechowski
Włodzimierz Cimoszewicz
Stefan Meller
Krzysztof Skubiszewski
Władysław Bartoszewski.

Politycy ci, publicznie krytykując Prezydenta wyrażali jednocześnie lęk przed wielkimi państwami, co oznacza, że poniżają własną Ojczyznę i sami traktują ją jak kraj drugiej kategorii. Takie publiczne połajanki głowy państwa polskiego na arenie międzynarodowej, atak na Prezydenta RP, to lekceważenie i poniżanie nie tylko Prezydenta, lecz także wszystkich Polaków.

To jednocześnie czytelny sygnał dla świata o rzekomym chaosie w Polsce i wobec braku reakcji stosownych władz, początkiem pełzającego zamachu stanu.

Sytuacja, w której obywatele polscy, odpowiedzialni niegdyś za polską politykę zagraniczną występują przeciwko prezydentowi własnego państwa, dla którego ślubowali pracować, wskazuje, że świadomie działają przeciw racji stanu Polski i polskiemu interesowi narodowemu.

To również oni, w takcie pełnienia swych obowiązków, a niektórzy i dzisiaj, odpowiedzialni są za poważne błędy w uprawianej polityce wobec Niemiec. To on i winni są niezabezpieczenia polskich praw własności na ziemiach zachodnich. To ich działania sprawiły, że blisko 2 mln. Polaków w Niemczech nie posiada praw mniejszości narodowej, choć niewielka grupa Niemców w Polsce ma wszelkie uprawnienia i cieszy się przywilejami, jakich nie mają we własnej Ojczyźnie Polacy.

Żaden z tych panów, nie zaprotestował, gdy, znowu ponad naszymi głowami porozumiewali się Niemcy z Rosjanami ( w sprawie rurociągu bałtyckiego), w sposób wyraźny naruszając interes Polski.

W tej sytuacji, pouczanie Prezydenta, wobec międzynarodowej opinii publicznej, o znaczeniu dobrych stosunków z Niemcami i o wadze tzw. Trójkąta Waimarskiego, nosi wszelkie znamiona działania w obcym interesie.

Takie działania są sprzeczne z polskim prawem, są Polsce wrogie i winny być, z całą surowością, karane.

 

Za: Organizacja Narodu Polskiego – Liga Polska

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Skip to content