Zagraniczne firmy działające w Polsce dostaną… dofinansowanie z budżetu

Firmy produkujące w Polsce dostaną dofinansowanie z budżetu. Rząd chce w ten sposób stymulować powstawanie nowych miejsc pracy. Pieniądze otrzymają m.in. Samsung Electronics Poland, Pittsburgh Glass Works i TJX European Distribution.

Samsung Electronics Poland ma rozbudować fabrykę pralek i lodówek we Wronkach. W latach 2012-13 budżet państwa dołoży do inwestycji 7 mln 860 tys. zł. – poinformowało Centrum Informacyjne Rządu. Dzięki rozbudowie powstanie ok. 250 miejsc pracy.

Jak poinformowano, inwestycja obejmie powiększenie istniejących linii produkcyjnych i budowę nowej linii. „Do tej pory sprzęt AGD Samsunga sprzedawany w Europie był produkowany w Chinach. Dzięki tej inwestycji Wronki mają realną szansę stać się główną bazą produkcyjną sprzętu AGD koncernu Samsung” – informuje CIR.

Przewidywany koszt inwestycji to 282,4 mln zł. Zgodnie z programem dopuszczalne może być obniżenie nakładów inwestycyjnych o minimum 15 proc., a w konsekwencji proporcjonalne obniżenie przewidzianego wsparcia finansowego.

Ponadto, gdy liczba nowych miejsc pracy będzie niższa niż 250, a całkowita wartość inwestycji niższa niż 240,04 mln zł, inwestor będzie zobowiązany do zwrotu całości otrzymanej pomocy wraz z odsetkami.

„W okresie realizacji programu (2012-2013) do budżetu państwa i budżetów jednostek samorządu terytorialnego wpłynie ponad 111 mln zł” – poinformował CIR.

Producent szyb też dofinansowany

Firma Pittsburgh Glass Works otrzyma wsparcie na budowę w Środzie Śląskiej zakładu produkującego wysokogatunkowe szyby do samochodów. W latach 2012-2013 z budżetu państwa w ramach programu przewiduje się wydanie ponad 3,5 mln zł.

„Inwestor zobowiązał się do poniesienia nakładów inwestycyjnych w wysokości 204 494 640 zł i utrzymania zakładu przez 5 lat. Zostanie utworzonych 151 nowych miejsc pracy, w tym 13 dla pracowników z wyższym wykształceniem, które będą utrzymane przez 5 lat od dnia ich utworzenia. Wsparciem w ramach programu objęte będą koszty inwestycji” – napisano w komunikacie CIR.

Jak podano, firma Pittsburgh Glass Works jest jedną z innowacyjnych firm o 120-letniej tradycji w produkcji wysokiej jakości szyb samochodowych w USA. W Europie firma dostarczała do tej pory wszystkie szyby samochodowe do samochodów typu Mercedes klasy S.

„Inwestor będzie korzystał z pomocy publicznej w postaci zwolnienia z podatku CIT od dochodów uzyskiwanych na terenie Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Planowana wysokość zwolnienia to 14,7 mln zł. Przy pełnej realizacji zobowiązań inwestycyjnych przez inwestora, całkowita dopuszczalna pomoc publiczna wyniesie 81,7 mln zł” – napisano w komunikacie.

W latach 2012-2013 do budżetu państwa i budżetów jednostek samorządu terytorialnego powinno wpłynąć przeszło 1 mln 280 tys. zł.

„Ze względu na to, że inwestor zobowiązany jest do utrzymania miejsc pracy przez co najmniej 5 lat od dnia utworzenia oraz utrzymania produkcji przez 5 lat od dnia jej zakończenia do budżetu państwa i budżetów jednostek samorządu terytorialnego w latach 2012-2019 powinno wpłynąć ponad 110 mln zł.” – podało CIR.

1000 miejsc pracy we Wrocławiu

Spółka TJX European Distribution otrzyma rządowe wsparcie przy budowie centrum operacyjnego we Wrocławiu – podało CIR. Inwestor otrzyma wsparcie na tworzenie miejsc pracy.

W ramach programu w mieście powstanie nowoczesne centrum operacyjne, które będzie pełnić funkcję centrum usług: logistycznych, administracyjnych oraz zarządzania procesami – poinformowało CIR. Zakończenie inwestycji zaplanowano na koniec 2016 r.

Łączne nakłady inwestycyjne wyniosą 71,3 mln zł. Utworzonych zostanie tysiąc nowych miejsc pracy, w tym 50 dla osób z wyższym wykształceniem. „Inwestycja musi zostać utrzymana przez co najmniej 5 lat od dnia jej zakończenia. Podobny wymóg dotyczy liczby zatrudnionych” – informuje CIR.

Koszty zatrudnienia nowych pracowników przez pierwsze dwa lata wyniosą 87,2 mln zł. ”Wsparcie z budżetu państwa z tytułu utworzenia nowych miejsc pracy wyniesie 3,2 mln zł. Będzie ono wypłacane w latach 2012-2016. Wsparcie będzie uzupełniać pomoc udzielaną inwestorowi w postaci zwolnienia z podatku CIT od dochodów uzyskiwanych na terenie wałbrzyskiej strefy ekonomicznej. Ocenia się, że zwolnienie z CIT nie przekroczy 8,4 mln zł” – napisano w komunikacie CIR.

Inwestor może zmniejszyć liczbę miejsc pracy nie więcej niż o 10 proc. z jednoczesnym proporcjonalnym obniżeniem wysokości wsparcia finansowego. Nakłady inwestycyjne nie mogą się zmniejszyć o więcej niż 15 proc. z możliwością jednoczesnego obniżenia wsparcia finansowego.

„W przypadku, gdy na koniec 2016 r. całkowita liczba nowo utworzonych miejsc pracy będzie niższa niż 900 lub całkowita wartość nakładów inwestycyjnych będzie niższa niż 60,6 mln zł, przedsiębiorca musi zwrócić całość otrzymanej pomocy wraz z odsetkami identycznymi jak dla zaległości podatkowych” – poinformowało CIR.

TJX Europe, europejska fila TJX Companies, specjalizuje się w sprzedaży markowych ubrań po obniżonych cenach. W Polsce uruchomiła sieć sklepów TK Maxx.

Za: TVPInfo (03.01.2012) | http://tvp.info/informacje/biznes/rzad-wspiera-zagraniczne-firmy/6107222 | RzÄ…d wspiera zagraniczne firmy

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Skip to content