Koalicja ortodoksyjnych Żydów i lekarzy psychiatrów wydała ostry dokument potępiający homoseksualizm

Koalicja środowisk żydowskich, skupiająca ortodoksyjnych Żydów, przedstawicieli wielu żydowskich organizacji oraz naukowców i lekarzy specjalizujących się w chorobach zdrowia psychicznego, wydała najostrzejsze jak dotąd i najbardziej klarowne ze strony żydowskiej, oświadczenie na temat homoseksualizmu.

Ponad 150 Żydów ze Stanów Zjednoczonych oraz z wielu innych państw, wydało dokument zatytułowany „Deklaracja na temat stanowiska Tory w sprawie homoseksualizmu”, który wyjaśnia teologiczne zrozumienie biblijnego zakazu homoseksualizmu. W dokumencie padają słowa mówiące, że „nikt nie rodzi się homoseksualistą, a pociąg do osób tej samej płci może być zmieniony i leczony”.

Dokument wydany został w 6. dniu okresu żydowskich świąt Chanuki, co posiada w środowiskach żydowskich symboliczne znaczenie, gdyż święta te wyjaśnianie są jako opór przeciwko narzucanej hellenizacji, która niosła ze sobą homoseksualizm, będący jedną z norm ówczesnego okresu, wraz z innymi formami dekadencji. Wydanie dokumentu jest ponadto wyzwaniem i odpowiedzią dla środowisk żydów reformowanych i innych odłamów tzw. judaizmu postępowego, którego wyznawcy aprobują homoseksualizm i związki jednopłciowe.

Przedstawiciele środowisk lekarskich i naukowych jako współsygnatariusze dokumentu, potwierdzają niepopularną i politycznie niepoprawną w dzisiejszym świecie prawdę, że homoseksualizm nie jest wrodzonym stanem i podkreślają, że nie tylko jest to stan nabyty pod wpływem środowiska, lecz także że możliwa jest zmiana tego zboczenia poprzez jego leczenie.

Żydowscy naukowcy wraz z rabinami uważają, że jedyną drogą do zmiany i terapii jest kierowanie się wskazaniami Tory w zakresie homoseksualizmu oraz żal za grzechy, czyli skrucha określana w judaistycznej duchowości jako Teshuva.

Opracowanie: WWW.BIBULA.COM na podstawie: MassResistance (Dec 28, 2011) | http://www.massresistance.com/docs/gen/11d/torah_declaration/index.html

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Skip to content