Węgry: Ustawa o rejestracji kościołów i wspólnot religijnych

Aktualizacja: 2011-12-31 10:44 am

Głosami prawicy węgierski parlament ponownie zatwierdzili, po poprawkach Trybunału Konstytucyjnego, kontrowersyjną ustawę o rejestracji kościołów i wspólnot religijnych. Po raz pierwszy przyjęto ją 12 lipca.

Mimo, iż odrzucenia ustawy domagała się Komisja Europejska, OBWE a sekretarz stanu USA pani Hillary Clinton uznała ją za “pogwałcenie demokracji, ograniczenie swobod wyznaniowych i podstawowych praw człowieka” – deputowani jeszcze zaostrzyli jej brzmienie.

Ograniczyli liczbę oficjalnych kościołów z obecnych 360 do 14 argumentując, że ustawa zapobiegnie dzialaniu organizacji, które rejestrują się jako wspólnoty religijne czerpiąc z tego korzyści materialne i występując o dotacje publiczne. Wśród zarejestrowanych grup wyznaniowych znaleźli się przedstawiciele religii katolickiej, reformowanej, luterańskiej, prawosławnej i wyznawcy religii judaistycznej.

Rejestr nie obejmuje m.in. muzułmanów, buddystów i metodystów. W celu rejestracji wspólnoty będą musiały przedstawić wniosek z podpisem co najmniej tysiąca wiernych i udowodnić, że działają na Węgrzech co najmniej 20 lat. Wnioski będą rozpatrywane i zatwierdzane przez parlamentarną większość konstytucyjną. Ustawa wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku.

Informacyjna Agencja Radiowa (IAR) Andrzej Niewiadowski Budapeszt/mm (30.12.2011)

Za: stooq -- [Org. tytuł: « Węgry - ustawa o rejestracji kościołów i wspólnot religijnych»]
Tags:

Drukuj Drukuj

 

ZASADY PRZEDRUKU Z SERWISU INFORMACYJNEGO BIBUŁY:
Przedruki dozwolone, pod warunkiem podania źródła (np. "bibula.com" lub "Serwis Informacyjny BIBUŁA"), i/lub pełnego adresu internetowego: http://www.bibula.com/?p=49205 oraz niedokonywania jakichkolwiek skrótów lub zmian w tekstach i obrazach.


Przedruk materiałów zastrzeżonych przez Autora tekstu źródłowego bądź strony źródłowej, dozwolony jedynie po uzyskaniu stosownej zgody Autora.


Opinie wyrażane w tekstach publikowanych na łamach BIBUŁY są własnością autorów i niekoniecznie muszą odpowiadać opiniom wyrażanym przez Redakcję pisma BIBUŁY oraz Serwis Informacyjny BIBUŁY.


UWAGI, KOMENTARZE:

Wszelkie uwagi odnośnie tekstów, które publikowane były pierwotnie w innych mediach, prosimy kierować pod adresem redakcji źródłowej.
Uwagi do Redakcji BIBUŁY prosimy kierować korzystając z formularza [tutaj]