Polskie przygotowania do postępującego kryzysu – iPad dla każdego posła

Aktualizacja: 2011-12-25 5:13 pm

Władze permanentnie poszukują oszczędności w perspektywie prawdopodobnej eskalacji sztucznie wywołanego kryzysu. Po raz kolejny okazuje się jednak, że ewentualne cięcia ograniczają się wyłącznie do sfery świadczeń socjalnych państwa dla najuboższych rodaków.

Dowodem na tę tezę niech będzie informacja podana przez Kancelarię Sejmu, która w planach ma zakup 500 sztuk wielofunkcyjnego iPada dla posłów. Realizacja projektu to koszt w przybliżeniu 1,75 mln złotych brutto. Argumentem przemawiającym na domniemaną korzyść projektu jest mniejsze zużycie papieru i rzekome zwiększenie wydajności pracy każdego z parlamentarzystów.

Warto zaznaczyć, że fiaskiem zakończyła się inicjatywa z roku 2009, którą firmował swym nazwiskiem Waldemar Pawlak. Jej sensem miała być postępująca informatyzacja kraju poprzez zaznajomienie każdego gimnazjalisty z nowymi technologiami i podarowanie mu laptopa z dostępem do sieci. Projekt okazał się pustym sloganem, żywimy więc nadzieję, że wyposażenie parlamentarzystów w iPada z naszych podatków także okaże się jedynie świąteczną obietnicą, nie obciążając tym samym budżetu państwa.

na podstawie: „Dziennik Internautów”

Za: Autonom.pl (25 grudnia 2011) -- [Org. tytuł: « Polskie przygotowania do postępujÄ…cego kryzysu – iPad dla każdego posła»]
Tags:

Drukuj Drukuj

 

ZASADY PRZEDRUKU Z SERWISU INFORMACYJNEGO BIBUŁY:
Przedruki dozwolone, pod warunkiem podania źródła (np. "bibula.com" lub "Serwis Informacyjny BIBUŁA"), i/lub pełnego adresu internetowego: http://www.bibula.com/?p=48970 oraz niedokonywania jakichkolwiek skrótów lub zmian w tekstach i obrazach.


Przedruk materiałów zastrzeżonych przez Autora tekstu źródłowego bądź strony źródłowej, dozwolony jedynie po uzyskaniu stosownej zgody Autora.


Opinie wyrażane w tekstach publikowanych na łamach BIBUŁY są własnością autorów i niekoniecznie muszą odpowiadać opiniom wyrażanym przez Redakcję pisma BIBUŁY oraz Serwis Informacyjny BIBUŁY.


UWAGI, KOMENTARZE:

Wszelkie uwagi odnośnie tekstów, które publikowane były pierwotnie w innych mediach, prosimy kierować pod adresem redakcji źródłowej.
Uwagi do Redakcji BIBUŁY prosimy kierować korzystając z formularza [tutaj]