UK: Gest uściśnięcia dłoni niepoprawny politycznie

Aktualizacja: 2011-12-22 10:33 am

Mający wielowiekową tradycję w europejskiej kulturze gest uściśnięcia dłoni został zakwestionowany przez władze Uniwersytetu Cambridge jako potencjalny nośnik napięcia w kontaktach między ludźmi wywodzącymi się z odrębnych kultur.

W komunikacji niewerbalnej czynność ta wielokrotnie zastępuje chociażby słowo takie jak „witam” lub wzmacnia jego wymowę, w związku z czym ów gest jest powszechnie stosowany i głęboko zakorzeniony na naszym kontynencie. Mimo tak oczywistych konotacji jak: serdeczność, przyjacielskość, otwartość, w dobie budowy krajów wielokulturowych zahaczających rzeczywistością o świat znany z książek Orwella okazuje się, że może być interpretowany zgoła odmiennie przez mniejszości muzułmańskie (szczególnie kobiety). A skoro już pozwolono im na ekspansję islamu w Europie konsekwencja nakazuje, by po raz kolejny większość podporządkowała się dyktatowi mniejszości.

Uczelnia skrótowo opisuje problematyczność uścisku dłoni w instrukcji adresowanej do osób odpowiedzialnych za rekrutację przyszłych studentów: „Istnieje pewna wrażliwość kulturowa związana z uściskami dłoni. Odpowiedni język ciała także przekazuje powitanie”, a jak ripostuje rzecznik prasowy tej instytucji oświatowej: „To nie jest zakaz uścisku dłoni”.

Paradoksalnie jednak panująca w Europie polityczna poprawność doprowadziła do absurdalnego stanu, gdy mimo, iż coś nie jest zakazane nie jest równoznaczne z tym, że jest dozwolone i akceptowane. Niewykluczone więc, że w obawie przed oskarżeniem o  szeroko rozumiany „rasizm” nigdzie nieskodyfikowane normy obyczajowe wywrą na kadrze akademickiej zgodny z wizją architektów społeczeństwa multi-kulti nacisk, by kadra naukowa postępowała w „odpowiedni i nowoczesny” sposób.

na podstawie: Daily Telegraph

Tags:

Drukuj Drukuj

 

ZASADY PRZEDRUKU Z SERWISU INFORMACYJNEGO BIBUŁY:
Przedruki dozwolone, pod warunkiem podania źródła (np. "bibula.com" lub "Serwis Informacyjny BIBUŁA"), i/lub pełnego adresu internetowego: http://www.bibula.com/?p=48838 oraz niedokonywania jakichkolwiek skrótów lub zmian w tekstach i obrazach.


Przedruk materiałów zastrzeżonych przez Autora tekstu źródłowego bądź strony źródłowej, dozwolony jedynie po uzyskaniu stosownej zgody Autora.


Opinie wyrażane w tekstach publikowanych na łamach BIBUŁY są własnością autorów i niekoniecznie muszą odpowiadać opiniom wyrażanym przez Redakcję pisma BIBUŁY oraz Serwis Informacyjny BIBUŁY.


UWAGI, KOMENTARZE:

Wszelkie uwagi odnośnie tekstów, które publikowane były pierwotnie w innych mediach, prosimy kierować pod adresem redakcji źródłowej.
Uwagi do Redakcji BIBUŁY prosimy kierować korzystając z formularza [tutaj]