Tajne szkoły dla torturantów? – Stanisław Michalkiewicz

Wprawdzie dlaczegoś przycichły informacje o tajnych więzieniach CIA w Polsce, ale gadatliwość Prokuratora Generalnego Andrzeja Seremeta rzuciła nowe światło na sprawy, które mogą się z tym wiązać. Pan Prokurator Seremet przypomniał swoim podwładnym, że zabijać karpie mogą wyłącznie osoby z wykształceniem – przynajmniej zawodowym oraz które przeszły odpowiednie przeszkolenie. Z ostrzeżenia nie wynika wyraźnie, jaki zarzut prokurator powinien postawić osobie, która zabiła karpia bez wymaganych uprawnień – czy popełnienia przestępstwa z art. 148 kodeksu karnego, czy tez z jakiegoś innego – ale to mniej ważne, bo znacznie ważniejsza byłaby informacja, gdzie można odbyć przeszkolenie w zakresie zabijania karpi – a jak można się domyślać – nie tylko karpi.

Źe w naszym nieszczęśliwym kraju muszą istnieć szkoły kształcące takich specjalistów, to wynika nie tylko ze wspomnianego komunikatu Prokuratora Generalnego Andrzeja Seremeta, ale również – z informacji zawartej na stronach internetowych Ministerstwa Gospodarki (www.mg.gov.pl/Kontakt/DAO/Wydzial+Zezwolen+II). Jest tam mianowicie informacja, że „Do zadań realizowanych w Wydziale należy w szczególności: (…) udzielanie pozwoleń, na przywóz, wywóz, lub pomoc techniczną dotyczącą towarów związanych z wykonywaniem kary śmierci lub tortur”. Czegóż to wicepremier Pawlak nie zrobi, żeby zarobić parę złotych!

Ale mniejsza z tym, bo ta informacja dowodzi, iż skoro Ministerstwo Gospodarki zajmuje się udzielaniem „pomocy techniczej” w obrocie towarami związanymi z wykonywaniem kary śmierci lub tortur, to znaczy, że takie towary nie tylko ktoś w naszym nieszczęśliwym kraju produkuje, ale również – że ich używa – chociaż – jak wiadomo – zarówno kara śmierci, jak i tortury są u nas formalnie zakazane. Domyślam się, że w tego właśnie względu takich szkół kształcących torturantów w naszym nieszczęśliwym kraju „nie ma”, podobnie, jak „nie ma” Wojskowych Służb Informacyjnych i Służby Bezpieczeństwa – ale ta oficjalna nieobecność jest tylko wyższą formą obecności – co mimowolnie potwierdził nam sam Prokurator Generalny Andrzej Seremet.

Stanisław Michalkiewicz

Komentarz    serwis „Pod Lupą” (www.podlupa.pl)    18 grudnia 2011

„O towarach związanych z wykonywaniem kary śmierci i tortur”

Dokument opublikowany na stronie Ministerstwa Gospodarki (http://www.mg.gov.pl)

 


Wydział Zezwoleń II

Ostatnia aktualizacja: 2011-06-22

Pracę Wydziału nadzoruje Naczelnik Iwona Mazurkiewicz

tel. (022) 693 50 63
iwona.mazurkiewicz@mg.gov.pl

Do zadań realizowanych w Wydziale należy w szczególności:

  • udzielanie zgody na przemieszczanie materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego,
  • udzielanie pozwoleń na przywóz, wywóz lub pomoc techniczną dotyczącą towarów związanych z wykonywaniem kary śmierci i tortur,
  • udzielanie zezwoleń na obrót hurtowy w kraju napojami alkoholowymi o zawartości powyżej 18% alkoholu,
  • udzielanie pozwoleń na produkcję substancji zubożających warstwę ozonową,
  • wydawanie zaświadczeń o udzielonej pomocy de minimis przedsiębiorcom posiadającym status zakładu pracy chronionej,
  • przygotowywanie i udział w opracowaniu projektów aktów prawnych regulujących zadania w ramach realizowanych przez wydział, wymienionych wyżej procesów,
  • udział w dostosowywaniu przepisów krajowych do wymogów wynikających z ustawodawstwa UE w zakresie objętym działaniem wydziału.

Adres źródła: http://www.mg.gov.pl/Kontakt/DAO/Wydzial+Zezwolen+II

Zrzut ekranu poniżej:

Za: Almanzor blog (18.12.2011)

Za: michalkiewicz.pl | http://www.michalkiewicz.pl/tekst.php?tekst=2323

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Skip to content