Międzynarodowy Czerwony Krzyż chce uznać aborcję za prawo człowieka

Aktualizacja: 2011-12-17 11:07 pm

Istnieją poważne obawy, że Międzynarodowy Czerwony Krzyż i Czerwony Półksiężyc, jedna z najważniejszych organizacji humanitarnych na świecie, mogą zacząć popierać prawo do aborcji – ostrzegają przedstawiciele Katolickiego Instytutu Praw Człowieka i Rodziny (C-FAM) z Nowego Jorku. Powołują się przy tym na raport Federacji Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca (IFRC), w którym w części poświęconej przestrzeganiu praw ludzkich cytuje się szeroko krytykowany dokument Specjalnego Sprawozdawcy ONZ ds. Zdrowia, Ananda Grovera. Oenzetowski działacz domaga się, by na całym świecie podjąć wysiłki na rzecz promowania tzw. bezpiecznej aborcji.

Zdaniem publicystów C-FAM, powołując się na słowa o tym, że „państwa muszą podjąć wysiłki, by zapewnić dostęp do legalnej i bezpiecznej aborcji”, IFRC może w rezultacie niedługo zadeklarować, że aborcja jest prawem człowieka, tak jak zrobiła to w 2007 roku Amnesty International. AI tłumaczyła wówczas, że proaborcyjne stanowisko to naturalna konsekwencja dwuletniej kampanii walki z przemocą wobec kobiet.

W rozmowie z biuletynem C-FAM „Friday Fax” Gabriel Pictet z komórki IFRC, zajmującej się zdrowiem publicznym, zaprzeczył, by organizacja zamierzała zmienić stanowisko wobec aborcji. Wyjaśniając jednak umieszczenie kontrowersyjnych słów oenzetowskiego sprawozdawcy w swym raporcie, przyznał, że kwestia bezpiecznych aborcji ma znaczenie dla zdrowia publicznego. „Zapewniając dostęp do bezpiecznych aborcji, a nie przez uczynienie ich nielegalnymi, skutkiem czego niebezpiecznymi, wzrasta prawdopodobieństwo osiągnięcia Milenijnego Celu Rozwoju 5, dotyczącego poprawy opieki zdrowotnej wśród matek” – dodał Pictet.

W swej analizie „Friday Fax” zwraca uwagę, że IFRC przyjęła to samo założenie co proaborcyjne grupy przy ONZ, które stawiają znak równości pomiędzy „niebezpiecznymi” i nielegalnymi aborcjami. Na tej podstawie promują na świecie „bezpieczne aborcje”, nie zważając na to, że aborcja może powodować problemy zdrowotne wśród kobiet, a nawet prowadzić do ich śmierci. C-FAM przypomina, że najmniejszy wskaźnik śmiertelności wśród kobiet jest w krajach, gdzie aborcja jest nielegalna, np. w Irlandii czy Chile. Ponadto, jak zauważają dziennikarze, kwestia aborcji nie jest w ogóle wspomniana w Milenijnych Celach Rozwoju (MDGs), choć niektórzy działacze starają się tak interpretować pojęcie „zdrowia reprodukcyjnego”.

IFRC stanowi oddzielną organizację w stosunku do Międzynarodowego Komitetu Czerwonego Krzyża (ICRC). Wraz z narodowymi stowarzyszeniami Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca, których jest około 190, organizacje te tworzą razem Ruch Międzynarodowego Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca. Najwyższym organem uchwałodawczym całego ruchu jest zwoływana raz na 4 lata Międzynarodowa Konferencja Czerwonego Krzyża, w której uczestniczą przedstawiciele ICRC, IFRC, narodowych stowarzyszeń a także państw, które ratyfikowały konwencje genewskie z 1949 roku. Siedziba ICRC i IFRC znajduje się w Genewie.

Źródło: KAI

CZYTAJ:

Za: PiotrSkarga.pl (2011-12-16) -- [Org. tytuł: « Czerwony Krzyż chce uznać aborcję za prawo człowieka»]
Tags:

Drukuj Drukuj

 

ZASADY PRZEDRUKU Z SERWISU INFORMACYJNEGO BIBUŁY:
Przedruki dozwolone, pod warunkiem podania źródła (np. "bibula.com" lub "Serwis Informacyjny BIBUŁA"), i/lub pełnego adresu internetowego: http://www.bibula.com/?p=48582 oraz niedokonywania jakichkolwiek skrótów lub zmian w tekstach i obrazach.


Przedruk materiałów zastrzeżonych przez Autora tekstu źródłowego bądź strony źródłowej, dozwolony jedynie po uzyskaniu stosownej zgody Autora.


Opinie wyrażane w tekstach publikowanych na łamach BIBUŁY są własnością autorów i niekoniecznie muszą odpowiadać opiniom wyrażanym przez Redakcję pisma BIBUŁY oraz Serwis Informacyjny BIBUŁY.


UWAGI, KOMENTARZE:

Wszelkie uwagi odnośnie tekstów, które publikowane były pierwotnie w innych mediach, prosimy kierować pod adresem redakcji źródłowej.
Uwagi do Redakcji BIBUŁY prosimy kierować korzystając z formularza [tutaj]