“Można prowadzić operacje wojskowe w szabas” – mówi główny rabin armii izraelskiej

Aktualizacja: 2006-07-21 12:00 am

Główny rabin wojsk izraelskich, generał brygady Yisrael Weiss, zaaprobował wykonywanie operacji wojskowych i treningów podczas szabasu “wobec występowania okoliczności łagodzących”. “Zaaprobowaliśmy wszystkie działania, które mają znaczenie operacyjne, nawet jeśli wymagają one złamania szabasu” – powiedział serwisowi izraelskiemu Ynet rabin Weiss.

 

KOMENTARZ BIBUŁY: Szabas jest świętem żydowskim, podczas którego generalnie zabronione jest wykonywanie czynności świeckich. Rabin może udzielić dyspensy, co w wielu środowiskach żydowskich i w licznych kongregacjach, nie należy do rzadkości. Z racji mechanicystycznego postrzegania ludzkiej jednostki, skala odstępstw nie jest mała i przez to sam szabas jako zbiór wielu precyzyjnych zakazów i nakazów, jest polem do wielu talmudycznych wybiegów omijających narzucone sobie przepisy.

Rabin-generał Weiss aprobując akcje zbrojne w żydowskie święto szabasu, daje przykład kruchości żydowskiego myślenia schematycznego.

 

Drukuj Drukuj

 

ZASADY PRZEDRUKU Z SERWISU INFORMACYJNEGO BIBUŁY:
Przedruki dozwolone, pod warunkiem podania źródła (np. "bibula.com" lub "Serwis Informacyjny BIBUŁA"), i/lub pełnego adresu internetowego: http://www.bibula.com/?p=483 oraz niedokonywania jakichkolwiek skrótów lub zmian w tekstach i obrazach.


Przedruk materiałów zastrzeżonych przez Autora tekstu źródłowego bądź strony źródłowej, dozwolony jedynie po uzyskaniu stosownej zgody Autora.


Opinie wyrażane w tekstach publikowanych na łamach BIBUŁY są własnością autorów i niekoniecznie muszą odpowiadać opiniom wyrażanym przez Redakcję pisma BIBUŁY oraz Serwis Informacyjny BIBUŁY.


UWAGI, KOMENTARZE:

Wszelkie uwagi odnośnie tekstów, które publikowane były pierwotnie w innych mediach, prosimy kierować pod adresem redakcji źródłowej.
Uwagi do Redakcji BIBUŁY prosimy kierować korzystając z formularza [tutaj]