„Można prowadzić operacje wojskowe w szabas” – mówi główny rabin armii izraelskiej

Główny rabin wojsk izraelskich, generał brygady Yisrael Weiss, zaaprobował wykonywanie operacji wojskowych i treningów podczas szabasu „wobec występowania okoliczności łagodzących”. „Zaaprobowaliśmy wszystkie działania, które mają znaczenie operacyjne, nawet jeśli wymagają one złamania szabasu” – powiedział serwisowi izraelskiemu Ynet rabin Weiss.

 

KOMENTARZ BIBUŁY: Szabas jest świętem żydowskim, podczas którego generalnie zabronione jest wykonywanie czynności świeckich. Rabin może udzielić dyspensy, co w wielu środowiskach żydowskich i w licznych kongregacjach, nie należy do rzadkości. Z racji mechanicystycznego postrzegania ludzkiej jednostki, skala odstępstw nie jest mała i przez to sam szabas jako zbiór wielu precyzyjnych zakazów i nakazów, jest polem do wielu talmudycznych wybiegów omijających narzucone sobie przepisy.

Rabin-generał Weiss aprobując akcje zbrojne w żydowskie święto szabasu, daje przykład kruchości żydowskiego myślenia schematycznego.

 

Skip to content