Polska będzie finansować ratowanie strefy euro

Banki centralne państw eurolandu oraz innych krajów Unii mają wzmocnić MFW kwotą do 200 miliardów euro, by wspierał zadłużone gospodarski strefy euro.

Tak ustalili przywódcy europejscy na unijnym szczycie w Brukseli. Donald Tusk powiedział, że Narodowy Bank Polski jest gotowy do tego projektu się przyłączyć, nie chciał jednak zdradzić, o jaką kwotę chodzi.

Wykorzystanie banków centralnych nie obciążyłoby zbytnio budżetów krajów strefy euro, czego szczególnie pilnują rządy tych państw. Mówi się, że przetransferowanych może być prawie 150 miliardów euro, dodatkowe 50 miliardów euro ma pochodzić od państw spoza eurolandu, ale niekoniecznie z Unii. Minister finansów Jacek Rostowski wczoraj nie chwalił pomysłu, ale też go nie odrzucił. „Nieważne, jaki kolor kota, byleby łapał myszy. Nieważne, jaki sposób znajdziemy na to, żeby uratować Europę w tym momencie kryzysowym i niebezpiecznym także dla Polski. Dla nas tak ważne jest, aby liderzy się dogadali, a sytuacja uspokoiła: czy to miałoby być przez działanie banków centralnych wspomagających Międzynarodowy Fundusz Walutowy czy bezpośrednie działanie Europejskiego Banku Centralnego” – powiedział szef resortu finansów.

IAR,ab

Polska dopłaci do strefy euro 12,5-21,5 mld euro?

Jednym z uzgodnień zawartych na szczycie UE w Brukseli 9 grudnia br. jest wsparcie Międzynarodowego Funduszu Walutowego kwotą 200 mld euro, z której będą wspomagane kraje strefy euro będące w kłopotach. Kwota ma składać się ze  150 mld euro od krajów strefy euro, a 50 mld – od pozostałych chętnych. Dofinansowanie MFW ma nastąpić za pośrednictwem banków narodowych poszczególnych krajów. Polska należy do grupy państw spoza strefy euro, które zapowiedziały przystąpienie do tego porozumienia. Oznacza to, że będziemy partycypować w zebraniu kwoty 50 mld euro. Według wstępnych zapowiedzi proporcjonalnie do wielkości naszej gospodarki.

Przyjmując dane PKB za 2009 r. przypada na nas od 12,5 mld euro do 21,5 mld euro. Zależy to od tego czy ostatecznie znajdą się w tym gronie także Szwecja, Czechy i Węgry. Z ich udziałem przypadnie na nas dolna wielkość, a bez nich górna. 12,5 mld euro to w przeliczeniu na złotówki po obecnym kursie 4,5 zł/euro daje kwotę 56,25 mld zł, czyli ok. 20 proc. rocznych wpływów do budżetu państwa. Nie wiadomo w jakim okresie należy dokonać wpłaty, ale ostateczne decyzje mają zapaść w marcu 2012 r.  Jednocześnie Polska zobowiązała się do obniżenia poziomu zadłużenia z obecnych 5,6 proc. PKB do 3 proc., czyli o ok. 30 mld zł już w 2012 r. Gdyby do tego doszło oznacza to obniżenie poziomu życia i ostre hamowanie gospodarki.

j.s. mp.info

Za: MyślPolska

Za: Polskie Radio (09.12.2011) | http://www.polskieradio.pl/42/273/Artykul/496491,Polska-bedzie-finansowac-ratowanie-strefy-euro-

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Skip to content