Żydzi dostaną kolejne pół miliarda euro za “Holocaust”

Aktualizacja: 2011-12-9 9:15 am

Z ocen amerykańskiej organizacji żydowskiej Claims Conference wynika, że żyje jeszcze 16 tys. osób uprawnionych do nowych świadczeń, które gotowy jest wypłacić Berlin. Nowa fala odszkodowań kosztować będzie Niemców 485 mln euro.

Dlaczego ludzie ci dostaną pieniądze dopiero teraz, 66 lat po zakończeniu wojny? Wskutek lobbowania organizacji żydowskich Niemcy zgodzili się złagodzić kryteria przyznawania świadczeń. Do tej pory ubiegający się o nie musieli udowodnić, że spędzili co najmniej 18 miesięcy w getcie, w ukryciu lub też zmuszeni byli posługiwać się fałszywymi dokumentami, aby przeżyć. Okres ten został obecnie skrócony do 12 miesięcy. Na każdą z 16 tys. zakwalifikowanych osób przypadnie średnio po 30 tys. euro  – informuje „Rzeczpospolita”. 

Niemcy wypłacili ofiarom prześladowań w całym okresie powojennym równowartość ok. 50 mld euro. Około 75 proc. tej sumy przypadło na organizacje żydowskie. Polska jako państwo otrzymała 100 mln marek dla ofiar eksperymentów pseudomedycznych oraz 1,3 mld marek z tytułu rozliczeń ubezpieczeniowych. Od czasu zjednoczenia Niemiec Claims Conference wynegocjowała kolejne 3,1 mld. dolarów odszkodowań i rekompensat, NRD nie uznawała bowiem roszczeń odszkodowawczych.

Źródło: rp.pl

CZYTAJ:

Za: PiotrSkarga.pl (2011-12-09) -- [Org. tytuł: « Å»ydzi dostanÄ… kolejne pół miliarda euro za Holocaust»]
Tags: , ,

Drukuj Drukuj

 

ZASADY PRZEDRUKU Z SERWISU INFORMACYJNEGO BIBUŁY:
Przedruki dozwolone, pod warunkiem podania źródła (np. "bibula.com" lub "Serwis Informacyjny BIBUŁA"), i/lub pełnego adresu internetowego: http://www.bibula.com/?p=48216 oraz niedokonywania jakichkolwiek skrótów lub zmian w tekstach i obrazach.


Przedruk materiałów zastrzeżonych przez Autora tekstu źródłowego bądź strony źródłowej, dozwolony jedynie po uzyskaniu stosownej zgody Autora.


Opinie wyrażane w tekstach publikowanych na łamach BIBUŁY są własnością autorów i niekoniecznie muszą odpowiadać opiniom wyrażanym przez Redakcję pisma BIBUŁY oraz Serwis Informacyjny BIBUŁY.


UWAGI, KOMENTARZE:

Wszelkie uwagi odnośnie tekstów, które publikowane były pierwotnie w innych mediach, prosimy kierować pod adresem redakcji źródłowej.
Uwagi do Redakcji BIBUŁY prosimy kierować korzystając z formularza [tutaj]