Dania: Większość uczniów w szkołach specjalnych to upośledzone umysłowo dzieci islamskich imigrantów

Ostatnie informacje z Danii mówią o tym, że dzieci imigrantów, z małżeństw między kuzynami, stanowią tam większość w szkołach dla dzieci upośledzonych umysłowo i opóźnionych w rozwoju.

Małżeństwa zawierane między kuzynami są bardzo powszechne w społecznościach imigrantów i znajduje to odzwierciedlenie w liczbie dzieci z takich małżeństw w szkołach dla opóźnionych w rozwoju. Nowe dane z Kopenhagi pokazują, że w szkołach w Engskolen, Fensmark i Frederiksgars, które są szkołami dla dzieci upośledzonych oraz opóźnionych umysłowo, sześcioro na dziesięcioro uczniów jest dwujęzycznych.

W całym świecie arabskim średnio 45 procent (w niektórych regionach nawet 70) małżeństw jest obecnie zawieranych w obrębie tej samej rodziny. Zjawisko to jest dozwolone przez prawo małżeńskie islamu, określone w Koranie 4:23-34, przez co szariat daje na nie przyzwolenie.
W Pakistanie 70 procent wszystkich zawieranych małżeństw to związki między kuzynami pierwszego stopnia (tzw. „małżeństwo krewnych”), a w Turcji stanowią one 25-30 procent.

Zdaniem psychologów, obniżenie inteligencji, choroby psychiczne i niski status, które wynikają z trudności dotykających wiele muzułmańskich dzieci w wyniku chowu wsobnego, może zwiększyć szanse na nakłonienie takich osób na przykład do przeprowadzania zamachów samobójczych.(p)

Tłumaczenie Agaxs

http://europenews.dk/en/node/49878

Za: EuroIslam (4 grudnia 2011) | http://www.euroislam.pl/index.php/2011/12/dunskie-szkoly-specjalne-pelne-dzieci-imigrantow/ | Duńskie szkoły specjalne pełne dzieci imigrantów

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Skip to content