Krucjata różańcowa za Ojczyznę

Aktualizacja: 2011-12-2 11:24 pm

Nasza Ojczyzna potrzebuje modlitwy! Ta idea przyświeca organizatorom Krucjaty Różańcowej za Ojczyznę. Dzieło Krucjaty, ogłoszone w czerwcu br., rozwija się dynamicznie.

Krucjata Różańcowa za Ojczyznę polega na codziennym odmawianiu przynajmniej jednej tajemnicy Różańca z intencją: „Z Maryją Królową Polski módlmy się o Polskę wierną Bogu, Krzyżowi i Ewangelii, o wypełnienie Jasnogórskich Ślubów Narodu”.

Strona internetowa Krucjaty – www.krucjatarozancowazaojczyzne.pl – informuje, że ponad 40 tys. osób wysłało już deklaracje przystąpienia do tej inicjatywy modlitewnej. „Będzie to wielki zryw narodu, pragnącego jeszcze raz prosić swoją Matkę, by pochyliła się nad tym krajem i natchnęła nas duchem miłości Boga i bliźniego, duchem wartości naszej spuścizny historycznej” – napisał w „Niedzieli” nr 4½011 ks. inf. Ireneusz Skubiś, redaktor naczelny „Niedzieli”.

Osoby włączające się w Krucjatę Różańcową za Ojczyznę modlą się indywidualnie lub podczas spotkań modlitewnych. Jedno z takich spotkań odbyło się 11 listopada br. w archikatedrze warszawskiej. Na Mszę św. w intencji, którą przyjęła Krucjata Różańcowa, przybyło ponad 700 wolontariuszy, uczestników i sympatyków. Głównym celebransem był ks. inf. Jan Sikorski, ojciec duchowny archidiecezji warszawskiej, a kazanie na temat polskiego patriotyzmu wygłosił ks.prał. Józef Maj, proboszcz najstarszej parafii warszawskiej – św. Katarzyny na Służewie. Podczas Mszy św. przypomniano słowa sługi Bożego kard. Stefana Wyszyńskiego: “Dla nas po Bogu największa miłośc to Polska”.

Osoby, które pragną przystąpic do Krucjaty Różańcowej za Ojczyznę, mogą swoje pisemne, osobiste, listowne zgłoszenia (imię, nazwisko i adres) kierowac pod adresem:

  • Krucjata Różańcowa za Ojczyznę – Sekretariat, skr. poczt. nr 6, 96-515 Teresin.
  • O. Bogumił Schab – Dyrektor Jasnogórskiej Rodziny Różańcowej, ul. ks. A.Kordeckiego 2, 41-225 Częstochowa.
Tags:

Drukuj Drukuj

 

ZASADY PRZEDRUKU Z SERWISU INFORMACYJNEGO BIBUŁY:
Przedruki dozwolone, pod warunkiem podania źródła (np. "bibula.com" lub "Serwis Informacyjny BIBUŁA"), i/lub pełnego adresu internetowego: http://www.bibula.com/?p=47877 oraz niedokonywania jakichkolwiek skrótów lub zmian w tekstach i obrazach.


Przedruk materiałów zastrzeżonych przez Autora tekstu źródłowego bądź strony źródłowej, dozwolony jedynie po uzyskaniu stosownej zgody Autora.


Opinie wyrażane w tekstach publikowanych na łamach BIBUŁY są własnością autorów i niekoniecznie muszą odpowiadać opiniom wyrażanym przez Redakcję pisma BIBUŁY oraz Serwis Informacyjny BIBUŁY.


UWAGI, KOMENTARZE:

Wszelkie uwagi odnośnie tekstów, które publikowane były pierwotnie w innych mediach, prosimy kierować pod adresem redakcji źródłowej.
Uwagi do Redakcji BIBUŁY prosimy kierować korzystając z formularza [tutaj]