Gazeta Wyborcza zaatakowała Krucjatę Różańcową za Ojczyznę

Ponad 42 tysiące uczestników i przyrost deklaracji o 100% co miesiąc. Czas zacząć jątrzyć. Dziś w GW i na Onecie pojawił się temat Krucjaty.

Jak zwykle manipulacjom nie ma końca. Przede wszystkim GW doszukuje się akurat takich podtekstów politycznych, których w inicjatywie odmawiania różańca za Ojczyznę nie ma. Wiadomo przecież, że polityką może się zajmować tylko GW i wskazani przez nią świeccy lub przez nich namaszczeni „księża patrioci” – wszystkim innym od polityki WARA.

Nie podaje GW ani razu intencji Krucjaty: „Z Maryją Królową Polski módlmy się o Polskę wierną Bogu, Krzyżowi i Ewangelii, oraz o wypełnienie Jasnogórskich Ślubów Narodu”, ani też znanych katolikom sposobów, jakie są zamieszczone na stronie: modlitwa, post, wyrzeczenia, jałmużna.

Pastwi się natomiast GW nad takim tekstem, który nie jest tekstem własnym Sekretariatu a pochodzącym z blogosfery, znanym na wielu niezależnych portalach już od początku lipca (co za refleks) i wielokrotnie cytowanym w wielu mediach, a opisującym zwycięstwo krucjaty modlitewnej na Węgrzech, która stała się przykładem dla Polaków. Nie znajdując tam żadnych konkretnych zarzutów GW przyznaje w końcu sama, że:
„Autorzy tekstu nie zajmują się na razie najnowszymi wydarzeniami, takimi jak rating Węgier na poziomie śmieciowym.”

Na koniec żali się biedna GW, że Sekretariat nie podejmuje z nią dyskusji i cytuje tylko jedno zdanie z przesłanego redakcji stanowiska Sekretariatu:
„ » Gazeta Wyborcza «, która tylekroć dawała dowody wrogości wobec Kościoła, nie jest na pewno tym środkiem przekazu, z którym w jakikolwiek sposób będziemy się wdawać w wyjaśnienia, oczekując opublikowania przez » Gazetę Wyborczą «prawdy”.

Jeszcze gorszym kłamstwem posłużył się Onet sugerując, że celem Krucjaty jest zwycięstwo jakiejś partii konserwatywnej. Portal epatuje tytułem:
„Gazeta Wyborcza”: Czy codzienne odmawianie różańca przez sześć milionów Polaków zmieni nasz kraj i doprowadzi do zwycięstwa w Polsce partii konserwatywnej? – To cel Krucjaty .

POLSKA WIERNA BOGU, KRZYŹOWI I EWANGELII nie przechodzi przez gardło kłamcom i manipulatorom. O taką Polskę się modlimy. Bóg da Polsce zwycięstwo przez wstawiennictwo Matki Najświętszej o jakim mówił przed śmiercią kard. August Hlond:

„Polska to naród wybrany przez Boga do wielkiego posłannictwa, dlatego oczyści go Bóg przez cierpienie. Bóg ześle Polsce pomoc swoją z tej strony, z której się nikt nie spodziewał. Przyjdzie dla Polski dzień, w którym przyjaciele odstąpią od niej i zostanie sama, aby się wypełniła wola Boża – a wtedy miłosierdzie okryje ją całą – Polska przejdzie jeszcze swoje ostateczne oczyszczenie, ale potem wiara i miłość zatryumfują w pełni. Jeszcze jakiś czas potrzebny jest do pokuty, a potem Chrystus zmieni całkowicie oblicze tej ziemi. Niech nikt nie upada na duchu, gdy szatan będzie brał górę, bo zostanie pokonany mocą  Bożą.

Zwycięstwo, gdy przyjdzie, będzie zwycięstwem błogosławionej Maryi Dziewicy. Z różańcem w ręku módlcie się więc o zwycięstwo Matki Najświętszej! Polska jest bowiem narodem wybranym Najświętszej Maryi Panny. Polska nie zwycięży bronią, ale modlitwą, pokutą, wielką miłością bliźniego i Różańcem. Polska ma stanąć na czele Maryjnego zjednoczenia narodów. Trzeba ufać i modlić się. Jedyna broń, której używając Polska odniesie zwycięstwo, to Różaniec. On tylko uratuje Polskę od tych strasznych chwil, jakimi może narody będą karane za swą niewierność względem Boga. Polska będzie pierwszą, która dozna opieki Matki Bożej. Maryja obroni świat od zupełnej zagłady, a Polska nie opuści sztandaru Królowej Nieba. Całym sercem wszyscy niech się zwracają z prośbą do Matki Najświętszej o pomoc i opiekę pod Jej płaszczem. Nastąpi wielki tryumf Serca Matki Bożej, po którym dopiero zakróluje Zbawiciel nad światem przez Polskę.

Polska urośnie do znaczenia potęgi moralnej i będzie natchnieniem przyszłości Europy, jeżeli nie ulegnie bezbożnictwu, a w rozgrywce duchów pozostanie niezachwianie po stronie Boga. Jako promieniujący ośrodek chrześcijański Polska będzie powagą i może odegrać rolę wzoru oraz pośredniczki oczekiwanego braterstwa narodów, którego samą li grą dyplomatyczną zbudować niepodobna. Na rozstaju dziejowym Polska nie powinna się przeto zawahać, nie powinna zbaczać ze swej drogi, lecz iść za swym powołaniem. Pogłębioną świadomością chrześcijańską powinna odgrodzić się duchowo od zmurszałego i zakłamanego świata, który przepada, a przodować w nowym życiu, które się wyłania.”

Kłamstwo boi się zdemaskowania i nazwania. A szatan – ojciec wszelkiego kłamstwa niech sobie przypomni:
 „…na tej Skale zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne go nie przemogą.” (Mt 16, 16-20).

 
Zapraszam na stronę http://krucjatarozancowazaojczyzne.pl/

Poniżej komunikat biura prasowego Jasnej Góry z dnia 25.09.2011
http://www.jasnagora.com/wydruk_news.php?ID=6818
w pkt 4 czytamy:

4. Zgłoszenia listowne o przystąpieniu do Krucjaty Różańcowej za Ojczyznę, indywidualne oraz grupowe, można – podobnie jak dotychczas – wysyłać na adres: Krucjata Różańcowa za Ojczyznę, Sekretariat, skr. poczt. nr 6, 96-515 Teresin, pod którym korespondencja jest odbierana przez osoby upoważnione do tego przez Ojców Paulinów. Dane z tej korespondencji będą przekazywane regularnie na Jasną Górę. Można też wysyłać zgłoszenia bezpośrednio na Jasną Górę, z dopiskiem na kopercie: Krucjata Różańcowa za Ojczyznę.

Maria Kowalska

Za: niepoprawni.pl (28 listopada, 2011) | http://www.niepoprawni.pl/blog/3787/gazeta-wyborcza-zaatakowala-krucjate-rozancowa-za-ojczyzne

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Skip to content