Proces o tzw. antysemityzm w Lublinie

W poniedziałek, 19 grudnia 2011, o godz. 8.30, w sali XIV w Sądzie Rejonowym Lublin-Zachód w Lublinie przy Krakowskim Przedmieściu 78 ma odbyć się kolejna rozprawa w procesie przeciwko Grzegorzowi Wysokowi fałszywie oskarżonemu o znieważenie i nawoływanie do nienawiści wobec narodu żydowskiego na łamach redagowanego i wydawanego przez siebie czasopisma „Biuletyn Narodowy”.

Wezwani są m. in. następujący świadkowie|: profesor Ryszard Bender, red. Piotr Zychowicz z „Rzeczypospolitej”, prezes NOP Adam Gmurczyk, twórca „Telewizji Narodowej” Eugeniusz Sendecki, 6 radnych miejskich poprzedniej kadencji, a także powołany przez sąd jako biegły prof. Ryszard Tokarski z UMCS. W sumie do przesłuchania pozostało 14 świadków.

Rozprawa jest jawna, wstęp wolny.

Na poprzedniej rozprawie poniedziałek, 21 listopada 2011, zeznawało 4 świadków:

Zeznający jako pierwszy red. Stanisław Michalkiewicz powiedział, że Grzegorz Wysok wiernie przedstawił w w swych publikacjach istotę myśli prof. Feliksa Konecznego, zwracając uwagę na istnienie w świecie konfliktu cywilizacji. Pochwalił Grzegorza Wysoka za spostrzegawczość w opisywaniu bezpodstawnych roszczeń finansowych wysuwanych wobec polski przez niektóre środowiska żydowskie.

Przypomniał, że określenie „Przemysł Holocaustu” został wprowadzony do obiegu przez prof. Normana Finkelsteina, który jest narodowości żydowskiej, zaś termin „Chamy i Żydy” zostało po raz pierwszy użyte przez W. Jedlickiego jako określenie dwóch zwalczających się frakcji w PZPR. Podkreślił, że twórczość felietonowa charakteryzuje się subiektywizmem, uproszczeniem, a nawet złośliwością i teksty Grzegorza Wysoka spełniają te kryteria. Przestrzegł przed próbami ograniczenia wolności słowa pod pretekstem stosowania „politycznej poprawności”. Red Michalkiewicz nie znalazł w publikacjach Grzegorza Wysoka treści nawołujących do nienawiści i znieważających jakikolwiek naród.

Paweł Chojecki, pastor protestancki, redaktor naczelny pisma „Idź Pod Prąd” odbiera Grzegorza Wysoka jako osobę tolerancyjną, otwartą na dialog. Nie waha się nazwać roszczeń wysuwanych wobec Polski jako bezczelne i zuchwałe.

Senator RP Stanisław Gogacz nie dopatrzył się w publikacjach Grzegorza Wysoka treści antysemickich i nawołujących do nienawiści.

Ryszard Milewski, były Przewodniczący Rady Ławniczej w Sądzie Rejonowym w Lublinie wskazał, że akt oskarżenia wobec Grzegorza Wysoka nie spełnia wymagań formalnych, (na co uwagę zwróciła też poprzednia sędzia – referent tej sprawy, która podjęła próbę zwrotu tego aktu oskarżenia do prokuratury), nie wskazuje jakimi to słowami miałby Grzegorz Wysok znieważać i nawoływać do nienawiści, czym utrudnia oskarżonemu obronę.

Uznał za haniebne wykorzystywanie organów wymiaru sprawiedliwości do walki z przeciwnikami politycznymi. Stwierdził brak jakiegokolwiek interesu społecznego ze strony państwa polskiego w występowaniu w niniejszej sprawie. Podniósł, że osoby wymieniane w tekstach Grzegorza Wysok miały 2,5 roku na wystąpienie przeciwko niemu z prywatnymi roszczeniami i żadna z nich tego nie zrobiła, gdyż widać nie poczuły się poszkodowane. Zdaniem świadka Grzegorz Wysok powinien zostać uniewinniony.

Sąd zezwolił na rejestrowanie przebiegu z rozprawy za pomocą kamery. Film będzie można niebawem obejrzeć na kanale YouTube.

Za: Prawica.net (2011-11-28) | http://prawica.net/info/27960 | Proces o antysemityzm w Lublinie

Skip to content