Europa Zachodnia pełna antysemitów

Co piąty Niemiec jest jawnym bądź ukrytym antysemitą. Wrogie Żydom treści rozpowszechniane za pomocą internetu. Niechęć do Żydów panuje także na stadionach, gdzie kibiców drużyn przeciwnych wyzywa się… od Żydów. Codziennie notuje się w Niemczech przeciętnie od czterech do pięciu przestępstw o podłożu antysemickim.

Eksperci podkreślają, że antysemityzm występuje również w innych krajach Europy: we Włoszech, Wielkiej Brytanii, Holandii i Francji, a także na Węgrzech i w Polsce. Specjaliści podkreślają, że podział na antysemicką Europę Wschodnią i filosemicką Europę Zachodnią to nieporozumienie.

Serge Cwajgenbaum, sekretarz generalny Europejskiego Kongresu Żydów podaje, że niechęć do Żydów wzrasta w starych krajach Unii Europejskiej, a w nowych – na czele z Polską – maleje. Uważa, że jest to skutkiem tzw. nowego antysemityzmu, zjawiska, którego źródłem jest niechęć do Izraela.

Sekretarz podkreśla, że duża część antysemickich wybryków jest sprawką imigrantów z krajów muzułmańskich, których na Zachodzie jest znacznie więcej niż na Wschodzie. A także radykalnych lewicowych grup propalestyńskich, które w ten sposób „walczą z syjonizmem”.

Problem antysemityzmu w Europie narasta już od dłuższego czasu i jest to problem lewicy – komentuje dla Stefczyk.info Bronisław Wildstein, publicysta „Rzeczpospolitej”. Dodaje, że media często same ulegają antysemityzmowi, który zaczyna się on antyizraelizmu. – Nie chodzi o krytykę państwa Izrael, ale o stosowanie dwóch miar. To sprawiło, że dyplomata francuski odważył się powiedzieć: „Ten „gówniany” kraj nam ciągle przeszkadza”.

Publicysta twierdzi, że cały czas są stosowane dwie miary wobec Izraela i wobec Palestyńczyków. – Niestety jest tak, że lewica państw zachodnich stoi po stronie tych racji, które odmawiają Izraelowi posiadania własnego autonomicznego państwa. To jest bardzo tradycyjna linia antysemicka. Żyd związany ze swoją tożsamością i religijnością był dla lewicy kimś wstrętnym – dodaje Wildstein.

MK

Europa Zachodnia pełna antysemitów

Za: Stefczyk.info (04.11.2011 ) | http://www.stefczyk.info/wiadomosci/swiat/europa-zachodnia-pelna-antysemitow

Skip to content