Rabin: ślub z gojem, wypełnieniem woli nazistów

Aktualizacja: 2011-10-29 8:36 pm

Rabin Israel Meir Lau, wygłosił w Ramat Gan rasistowskie tezy, skierowane do młodzieży która wróciła z Polski. Według szefa Yad Vashem, poślubienie goja, to jak wypełnienie woli nazistów.

Israel Meir Lau swoje poglądy kierował do prawie 400 uczniów jednego z liceów w Ramat Gan. Wrócili oni właśnie z wycieczki do Polski, dlatego w przemówieniu rabin twierdził m.in. że w USA byłoby obecnie prawie 30 milionów Żydów, gdyby nie asymilowanie się tamtejszej diaspory. Rabin przedstawił także historię żydówki urodzonej w Polsce, która w czasie Zagłady poślubiła goja, a swoje dziecko oddała do zakonu. Miał to być negatywny przykład porzucania judaizmu, który to akt jest dla Laua wypełnieniem polityki nazistów, bowiem Trzecia Rzesza chciała nie tylko zniszczyć Żydów, ale także judaizm. Odchodzenie od religii jest więc działaniem na jej rzecz. Przemówienie spotkało się z dezaprobatą części widowni.

Rabin Israel Meir Lau urodził się w 1937 roku w Piotrkowie Trybunalskim, a od 1939 do 1945 roku mieszkał w niemieckich gettach, wybudowanych na terenie Polski. W latach 1993-2003 był naczelnym rabinem Izraela, zaś obecnie jest przewodniczącym Instytutu Yad Vashem.

Źródła: rp.pl / Gazeta.pl

MM

Tags: , , ,

Drukuj Drukuj

 

ZASADY PRZEDRUKU Z SERWISU INFORMACYJNEGO BIBUŁY:
Przedruki dozwolone, pod warunkiem podania źródła (np. "bibula.com" lub "Serwis Informacyjny BIBUŁA"), i/lub pełnego adresu internetowego: http://www.bibula.com/?p=46371 oraz niedokonywania jakichkolwiek skrótów lub zmian w tekstach i obrazach.


Przedruk materiałów zastrzeżonych przez Autora tekstu źródłowego bądź strony źródłowej, dozwolony jedynie po uzyskaniu stosownej zgody Autora.


Opinie wyrażane w tekstach publikowanych na łamach BIBUŁY są własnością autorów i niekoniecznie muszą odpowiadać opiniom wyrażanym przez Redakcję pisma BIBUŁY oraz Serwis Informacyjny BIBUŁY.


UWAGI, KOMENTARZE:

Wszelkie uwagi odnośnie tekstów, które publikowane były pierwotnie w innych mediach, prosimy kierować pod adresem redakcji źródłowej.
Uwagi do Redakcji BIBUŁY prosimy kierować korzystając z formularza [tutaj]