Nowy kodeks cywilny w Rumunii: całkowity zakaz homo-związków

Rumunia, jako jeden z nielicznych krajów europejskich, przeciwstawiła się dyrektywom unijnych komisarzy, którzy wykorzystując zapis o swobodnym przemieszczaniu się obywateli, chcieli przyspieszyć legalizację homo-związków w państwach, które ich nie uznają. Od 1 października br. w Rumunii obowiązuje znowelizowany kodeks cywilny, który zabrania „homo-małżeństw” i nie uznaje jednopłciowych związków partnerskich zawartych za granicą.

Art. 277 kodeksu cywilnego stwierdza m.in., że „małżeństwa tej samej płci są zabronione”. Uznaje się za nieważne na terenie Rumunii tzw. homo-małżeństwa i związki partnerskie zarówno heteroseksualne, jak i homoseksualne obywateli UE, czy też obywateli rumuńskich z osobami z UE.

Niemiecka eurodeputowana, Cornelia Ernst złożyła w Parlamencie Europejskim – w imieniu Konfederacyjnej Frakcji Zjednoczonej Lewicy Europejskiej i Nordyckiej Frakcji Zielonej Lewicy – wniosek o ukaranie Rumunii. W Parlamencie planowana jest debata na ten temat z udziałem komisarz ds. sprawiedliwości, Viviane Reding, do której miałyby być kierowane pytania dot. tego, czy przepisy obowiązujące w Rumunii zakazujące wprost tzw. homo-małżeństw i nieuznające związków partnerskich, nie naruszają unijnych dyrektyw.

Zdaniem lewicowych eurodeputowanych, rumuński kodeks cywilny przewiduje niesprawiedliwą „dyskryminację bezpośrednią i pośrednią, która godzi w fundamentalne zasady państwa prawa”.

Eurodeputowani zamierzają zapytać komisarz o to, czy wyraźny zakaz uznawania „małżeństw” osób tej samej płci zawartych za granicą jest sprzeczny z podstawowym prawem obywateli UE do przemieszczania się z jednego państwa członkowskiego do innego.

Cornelia Ernst zamierza zapytać także o to, czy nowy rumuński kodeks cywilny unieważnia art. 2 dyrektywy 2004/38/WE dot. zasad definiowania członków rodziny (w tym „małżonka”) oraz artykuł 3, który przewiduje stworzenie warunków umożliwiających swobodne przemieszczanie się osób tej samej płci.

Niemiecki deputowany, Die Linke chce wiedzieć, czy rumuński zakaz „homo-małżeństw” jest sprzeczny z wartościami i duchem Traktatów UE i zasadami równości i niedyskryminacji oraz czy istnieje ryzyko tworzenia „nietolerancyjnego i homofobicznego klimatu” w Unii.

Lewicowi eurodeputowani zamierzają w końcu zwrócić się z pytaniem, czy nowy kodeks cywilny Rumunii uzasadnia wszczęcie postępowania Komisji Europejskiej w stosunku do władz w Bukareszcie.

Przeciwnicy ukarania Rumunii apelują, by słać do swoich eurodeputowanych wnioski z prośbą o blokowanie debaty na ten temat.

Źródło: PiotrSkarga.pl, AS

Za: PiotrSkarga.pl (2011-10-20) | http://www.piotrskarga.pl/ps,8079,2,0,1,I,informacje.html

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Skip to content